In the media

08.10.2021 - Fiskeribladet – Finn deg aldri en fisker, da må det i tilfelle være en med stor båt og masse kvoter
28.04.2020 - UiT Rethinking the future of coastal fisheries
24.04.2020 - TekFisk Nå skal et nytt prosjekt se på kvalitet og sikkerhet i juksaflåten
21.04.2020 - UiT   Tenker nytt om kystfiskerienes fremtid
20.04.2020 - Kyst og Fjord  Vil heise opp juksa som redskap