Samarbeidsavtaler

 

 

UiT Noregs arktiske universitet har mange avtalar om internasjonalt samarbeid og mobilitet.

Avtalar om studentmobilitet og -utveksling er standardisert og UTA kvalitetssikrer avtalane. Dette gjeld særleg Erasmus+ og ein del utvekslingsprogram. Avtalar om forskingssamarbeid og -motilitet vert normalt handterte av fakulteta.

UTA, AFU og POA assisterer i arbeidet med samarbeidsavtalar på sine respektive område.

Oversikt samarbeidsavtalar

Oversikter over UiTs samarbeidsavtaler blir frå 06.04.2018 publisert på nettsidene. Avtaler for utreisande studentutveksling er prioritert i første omgang og ligg åpent på nett:
Utveksling for studentar.

For å sjå oversiktene over avtaler om forskingssamarbeid, mobilitet for tilsette og verktøy for oppfølging av avtaleporteføljen må ein derimot logga seg på. Her pågår det arbeid både med å utvikla verktøya og å registra avtaler. Per i dag er følgjande oversikter tilgjengelege:

Merk at listene per i dag berre viser avtaler som er aktive (ikkje utgått) og som er markert i FS for publisering. Ei kokebok med detaljar vert tilgjengelig om ikkje så lenge.

Avtalar for forsking

Samarbeidsavtalar for forsking har hovudfokus på fagleg samarbeid. Dette kan vere samarbeid om konkrete forskningsprosjekt, kunnskapsbygging på bestemte område eller bruk av særskilt infrastruktur. Samarbeida startar normalt som uformell kontakt mellom enkeltforskarar som så vert forankra i ei eining.
 
Sjå Veileder for internasjonale avtaler
Mal: Internasjonale avtaler
 
Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter (27.10.16)
The University of Edinburgh om due diligence - Global Partnerships Policy

Avtalar for utdanning

Avtalar for utdanning har tradisjonelt hatt størst fokus på studentmobilitet, til og frå UiT. Samarbeid om studieprogram og utdanningstilbod (fellesgradar) blir likevel viktigare og slike tiltak kan støttast aktivt både på nordisk og europeisk nivå.
 
Portal: studentutveksling ved UiT
UiTs avtaler for studentutveksling: Bachelor og Master
Internasjonale prosjekter i utdanningsvirksomheten
Studiekvalitet: Utvekslingsavtaler og studentutveksling
Veileder: Internasjonale avtaler
Mal: Internasjonale avtaler
Sjekkliste: Avtaler for studentutveksling (29.02.2012)

Fellesgradar

Internasjonalt samarbeid om fellesgrader
Fellesgrader har vokst fram som en prioritert internasjonal samarbeidsform de siste ti årene. Les mer.

Fellesgrader på UiT:

Kontaktinformasjon

E-post mobility@uit.no
Internett uit.no/sis
Telefon 77 64 40 00

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse Tromsø
Øvre Lysthus, Huginbakken 11
2.etasje, kontor 201 - 209