Akademikerne ved UiT Norges arktiske universitet

Akademikerne ved UiT Norges arktiske universitet

Akademikerne UiT består av selvstendige foreninger som utgjør en hovedsammenslutning overfor arbeidsgiver UiT Norges arktiske universitet. Vi skal særlig arbeide for medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår.

Medlemsforeningene i Akademikerne er foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med mastergrad (hovedfagsnivå) eller tilsvarende utdanning. Enkeltpersoner kan ikke bli direkte medlem i Akademikerne. Men de aller fleste personer med en mastergrad kan bli medlem i en av våre medlemsforeninger.

Dine tillitsvalgte ved UiT-

Styret i Akademikerne

Samfunnsviterne, rådgiver Andreas Holm Bakke, leder/hovedtillitsvalgt for Akademikerne 
Tekna, Seniorrådgiver Aase Tveito, styremedlem/hovedtilitsvalgt 
Juristforbundet, universitetslektor Mads M. Stornes, styremedlem/fung. hovedtillitsvalgt 
Norsk Psykologforening, førstelektor Eva Therese Næss, rådsmedlem, hovedtillitsvalgt 

Rådet 
Norges Farmaceutiske forening
, førsteamanuensis Kristian Svendsen, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt
Samfunnsøkonomene, førstelektor Thomas Gressnes, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt
Econa, virksomhetskontroller, Simen Ottemo Gärtner, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt
Legeforeningen, overlege, Yngve Figenschau, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt 
Tannlegeforeningen, førsteamanuensis, tannlege, Anne Margrete Gussgard, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt, 
NITO, Senioringeniør Ståle Antonsen, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt
Lektorlaget, universitetslektor Hella Veierød Bush, rådsmedlem/hovedtillitsvalgt 
Veterinærforeningen, stipendiat , Synne Simonsen Hansen rådsmedlem/hovedtillitsvalgt
Naturviterne, stipendiat Christopher Frolich rådsmedlem/hovedtillitsvalgt

A-fag har for tiden ikke tillitsvalgt., kontakt Hovedtillitsvalgt Andreas Holm Bakke

Campustillitsvalgte Akademikerne
Campus Alta, seniorrådgiverCamilla Berntzen, Samfunnsviterne
Campus Harstad, førstelektor Thomas Gressnes, Handelshøgskolen, Samfunnsøkonomene
Campus Narvik, laboratorieleder Nils Andreassen, NITO

 

Plasstillitsvalgte Akademikerne

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Elisabeth Thørring Dalsbø, Institutt for Samfunnsvitenskap, Samfunnsviterne. Varatillitsvalgt er Anita Evensen, seksjon for utdanningstjenester, Tekna

Det helsevitenskapelige fakultet,  Åshild Strømmesen, Samfunnsviterne. Marit Waaseth, Norges Farmaceutiske Forening, Institutt for farmasi og Marit Arnes, Instiutt for medisinsk biologi, NITO

Representanter i Arbeidsmiljøutvalget:

Andreas Holm Bakke og Mads M. Stornes (varamedlem)

Finn din forening

På Akademikernes nettsider sentralt kan du finne ut hvilken medlemsforening som du kan søke medlemsskap i. For personer med enkelte utdanninger kan det være mer enn en forening som er aktuell.

Søk etter medlemsforening her

Lønn og lønnsforhandlinger

Din lønn som arbeidstaker ved UiT skal fastsettes i tråd med prinsippene i den lokale lønnspolitikken og etter en vurdering av din erfaring og kompetanse når du tiltrår.  Ved inngåelse av kontrakt er det du selv som er i forhandlingsposisjon direkte med arbeidsgiver. Du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med din fagforening for råd og vink på veien. 

Senere kan lønnen reguleres på tre måter:

- først innen et år etter du har fått ny, eller endret stilling, etter Hovedavtalens § 2.5.5.

- gjennom felles forhandlinger hvert år, etter Hovedavtalens § 2.5.1. Det kan da gis en blanding av et felles genrelt tillegg og individuelle tillegg på basis av krav fra deg.

- gjennom individuelle forhandlinger etter Hovedavtalens § 2.5.3. på grunn av vesentlig endrede arbeidsoppgaver eller ekstraordinær innsats. De fleste kodeendringer tas også gjennom denne bestemmelsen.

Her er skjema for krav etter § 2.5.3. For 2.5.5. krav finnes ingen skjema. 

Lokale lønnsforhandlinger

Hvert år er det lokale lønnsforhandlinger. De foregår om høsten.  Din fagforening forhandler på vegne av deg som ansatt ved UiT. Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet lønnskrav dersom du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Kravet skal baseres på den klokale lønnnspolitikken, som det står lenke til nedenfor. Mer info om frister for innsending av krav og hvilke skjema man skal bruke kommer her senere, og på mail fra din forening.

Alle spørsmål om økt lønn formidles gjennom et lønnskrav, enten via din leder, eller fagforening. Resultatet formidles av den av de du velger til å fremme kravet. Vi i fagforeningen fremmer og forhandler for ditt krav, men det er arbeidsgiver som til slutt avgjør.

Akademikernes lønn oppgis i faktiske kroner, ikke lønnstrinn.

Lønnssamtalen

med basis  i Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 for
Akademikerne og Unio, §5 skal arbeidstaker skal tilbys en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene og hindre diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

 Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. For at lønnssamtalen skal bli best mulig, må det foreligge en stillingsbeskrivelse og definerte mål for den enkelte stilling. Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du ønsker en lønnssamtale eller ønsker å vite når denne er planlagt.


Lokale avtaler og dokumenter

Her har vi laget en oversikt over en rekke relevante dokumenter som du som ansatt ved UIT Norges arktiske universitet bør ha tilgang til. Du må logge inn på HR-portalen for å til gang til dem. Om lenkene er endret, så søk etter dokumentet i portalen.

 
Akademikernes policydokumenter

Disse gir grunnlaget for vårt Lokale Akademikersamarbeid. Det er også gitt retninglinjer for hvordan slikt samarbeid kan foregå.

 
Medarbeidersamtalen


Statlige avtaler
Dersom du leter etter Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen i Staten eller andre relevante avtaler/lovverk, så kan du besøke departementets side om «Lønns- og personalpolitikk».

Ansvarlig for siden: Andreas Holm Bakke
Sist endret: 21.02.2024 14.23

Kontaktinformasjon

Telefon:
+ 47 95 27 18 44 

Epost:
andreas.h.bakke@uit.no

Adresse:
Akademikerne UiT Norges arktiske universitet

Øvre lysthus UiT
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus 1.02

 

Nyheter

Ny bankavtale for Akademikerne på plass

Nå kan du få gode betingelser i Handelsbanken, les mer her

God lønn viktig for å rekruttere og beholde ansatte i staten

Les mer om Akademikernes syn på lønn her

Juristforbundet fordømmer Israls brudd på folkeretten, les mer her

Det finnes en rekke nyhetstjenester dersom du ønsker å følge med i debatter som angår Akademikerne/fagforeninger:


Det Lokale akademikersamarbeidet oppfordrer deg til å holde deg oppdatert via disse tjenestene.