Seksjon for rekruttering

Skal utføre saksbehandling, rådgivning og utvikling – fra behov til arbeidsavtale

 

  • Skal støtte alle typer tilsettingsprosesser ved hele UiT
  • Forvalte og utvikle regelverk, retningslinjer, rutiner og verktøy
  • Ivareta saksbehandling, saksflyt, kommunikasjon og dokumentasjon i alle saker
  • Fremme saker for riktig myndighet
  • Lønnsfastsetting


Fellestjeneste Rekruttering og tilsetting


Ansatte ved Seksjon for rekruttering:


[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon
Seksjonsleder Anne Fismen

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Seksjon for rekruttering
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

Besøksadresse
Administrasjonsbygget
Hansine Hansens veg 18


Kontakt oss:
E-post: