Seksjon for rekruttering


Skal utføre saksbehandling, rådgivning og utvikling – fra behov til arbeidsavtale 

Fellestjeneste Rekruttering og tilsetting

Ansatte ved Seksjon for rekruttering:

[Loading...]