Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til rekruttering av primærsøkere til UiTs grunnutdanninger

•       Profilering og merkevarebygging

–      Utvikling og forvalting av visuell identitet

–      Legge til rette for at UiTs egenpresentasjon og profilering skjer i samsvar med gjeldende visuelle profil og underbygger kommunikasjonsmål, strategi og verdier

Studentrekruttering ved UiT

UiTs profil

Fellestjeneste Grafiske tjenester

Seksjonsleder Kjetil Undseth

Ansatte ved Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester:


[Loading...]

[Loading...]