Seksjon for studieadministrasjon

Seksjonen består av en fellestjeneste for opptak, fellestjeneste for eksamen og faggruppe for studieadministrative systemer. I tillegg har vi et juridisk fagteam med sekretariatsfunksjonen for Universitetets klagenemnd og Universitetets skikkethetsnemnd.

Seksjonen ledes av Kjersti Dahle.


Har du spørsmål om opptak? Sjekk våre nettside med informasjon om opptak.

Har du spørsmål om eksamen? Her finner du all informasjon knytta til eksamen.


Ansatte ved Seksjon for studieadministrasjon:


[Loading...]

[Loading...]