Semesterstart, Høst 2022:
Radiografi - bachelor, Tromsø

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss. Her finner du alt du trenger til studiestart på Radiografi - bachelor.

Opprett din IT-brukerkonto

For å få tilgang til alt du trenger for å studere hos oss må du opprette din IT-brukerkonto.

* Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:


Gruppe:
Fra: 16. august kl. 14.15
Til: 16. august kl. 16.00
Hvor: MH Auditorium 10


Annen informasjon:

Politiattest skal leveres innen semesterstart 16. August 2022 
Søk politiattest her

Husk at tilbudsbrevet fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen din må legges ved søknaden. Behandlingstiden er to uker

Politiattest uten merknader (intet å bemerke) laster du opp i Studentweb
Politiattest med merknad sendes inn via eDialog     

Obligatorisk egenerklæring for MRSA og tuberkulose    
Logg deg inn her med din IT-brukerkonto for å fylle ut egenerklæringen innen semesterstart

Timeplan
Etter fullført semesterregistrering i Studentweb vil du finne din timeplan på Min Side og i din kalender

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første dag.  Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte oppmøtedagen, må du søke om dispensasjon. Søknaden må dokumenteres. Logg deg inn med din IT-brukerkonto og søk her

Dersom du ikke møter og ikke har innvilget dispensasjon, tilbys studieplassen din til den neste på ventelisten.Finn frem på UiT med Mazemap eller last ned Mazemap gratis i AppStore og Google Play


Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første skoledag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Følg UiTstudent på Insta og Face for å bli kjent med studiehverdagen til våre studentambassadør ved UiT og send DM med dine spørsmål!

Har du spørsmål?

Telefon: 776 60770
E-post: studie-hf-iho@hjelp.uit.no

Kontaktperson:

Portrett Helen.jpg
Helen Egestad