Risiko for hjerteinfarkt er forskjellig hos kvinner og menn – men hvorfor?

Analyser av data fra Tromsøundersøkelsen gir nye svar på hvordan risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner og menn arter seg. 

Tre kvinner ved siden av hverandre.
Tromsøundersøkelsen gir stadig ny kunnskap om blant annet kvinnehelse. Foto: Marius Fiskum/Tromsøundersøkelsen

Menn har omtrent dobbel så høy risiko for hjerteinfarkt som kvinner, viser analyser av data fra Tromsøundersøkelsen. Kjønnsforskjellen kan ikke forklares av forskjeller i tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, røyking eller andre livsstilsfaktorer.

Forskere har lenge trodd at kvinner er beskyttet mot hjerteinfarkt av kvinnelige kjønnshormoner i fertil alder. Men analysene fra Tromsøundersøkelsen viser at risikoen for hjerteinfarkt økte jevnt med alderen hos kvinner, uten noe spesielt avvik rundt overgangsalderen. Resultatene støtter dermed ikke antagelsen om at kjønnsforskjellen i risiko for hjerteinfarkt kan forklares av en beskyttende effekt av kvinnelige kjønnshormoner.

Portrett Grethe Albrektsen
Grethe Albrektsen er gjesteforsker ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT og har i samarbeid med kardiolog og professor Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs Hospital og NTNU, ledet arbeidet i en tverrfaglig forskningsgruppe ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.  Foto: privat

Forskningsprosjektet viser at høyt kolesterolnivå er spesielt ugunstig for menn, mens høyt blodtrykk er mest ugunstig for kvinner, selv om begge disse faktorene påvirker infarktrisikoen både hos menn og kvinner.

Lav kolesterol kan beskytte

Et annet og viktig funn som er avdekket, er at eldre menn og kvinner med lave kolesterolverdier har tilnærmet lik risiko for hjerteinfarkt, og også lavest risiko i sin aldersgruppe. Kjønnsforskjellen viskes altså nesten ut ved de laveste kolesterolverdiene. Dette kan bety at det å ha lave kolesterolverdier over lang tid beskytter mot utvikling av hjerteinfarkt for både kvinner og menn. Tilsvarende kan det tenkes at høye kolesterolverdier må være til stede over en viss tid før det medfører en økning i risiko. Hvor lang tid, på hvilke alderstrinn utviklingen starter, og om det er kjønnsforskjeller i slike aldersaspekter, er det som nå studeres videre.

I Tromsøundersøkelsen har vi målinger av risikofaktorer for samme person på ulike alderstrinn gjennom store deler av livet i voksen alder. Dette gir unike muligheter til å framskaffe ny kunnskap om utvikling av hjerteinfarkt, og ny viten om hvorfor kvinner har lavere risiko for hjerteinfarkt enn menn.

I denne kortfilmen kan du se professor Maja-Lisa Løchen fortelle mer om forskjellene på kvinner og menns hjertesykdom:

 

Referanser:

Albrektsen G, Heuch I, Løchen M-L, Thelle DS, Wilsgaard T, Njølstad I, Bønaa KH. Lifelong gender gap in risk of incident myocardial infarction. The Tromsø study. JAMA Intern Med 2016;176:1673–1679.

Albrektsen G, Heuch I, Løchen M-L, Thelle DS, Wilsgaard T, Njølstad I, Bønaa KH. Risk of incident myocardial infarction: interactions with serum lipids, blood pressure and smoking. The Tromsø study 1979-2012. Atherosclerosis 2017;261:52–59.

Albrektsen G, Heuch I, Løchen M-L, Thelle DS, Wilsgaard T, Njølstad I, Bønaa KH. Data on gender contrasts in the risk of incident myocardial infarction by age. The Tromsø study 1979-2012. Data Brief 2017;13:779–784.

Portrettbilde av Grimsgaard, Sameline
Grimsgaard, Sameline sameline.grimsgaard@uit.no Leder for Tromsøundersøkelsen og RESTART-prosjektet
Portrettbilde av Løchen, Maja-Lisa
Løchen, Maja-Lisa maja-lisa.lochen@uit.no Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin
Portrettbilde av Njølstad, Inger
Njølstad, Inger inger.njolstad@uit.no Professor dr. med.
Publisert: 08.03.22 06:05 Oppdatert: 08.03.22 09:17
Innlegget er en del av UiT sitt Forskerhjørne, hvor forskere ved UiT formidler sin egen forskning.
Forskerhjørnet Helse og velferd Samfunn og demokrati
Vi anbefaler