Ekspert på strafferettslig jurisdiksjon går kraftig ut mot Høyesteretts tolkning av folkeretten

«Fremmedkrigersaken» gjaldt spørsmål om straff for svært alvorlige handlinger begått av en utlending i utlandet mot utlendinger, og stridsspørsmålet i saken var om Norge hadde jurisdiksjon over handlingen. 

gutt i syria sitter oppå tanks i ruiner
Marie Vangen kommenterer Universaljuridiksjonsdommen, eller dommen i Fremmedkrigersaken. Utgangspunktet var handlingene til en statsløs palestiner, bosatt i Norge, under tidlig fase av borgerkrigen i Syria. Bildet viser en syrisk kurdisk gutt som sitter oppå en ødelagt tanks i den syriske byen Kobane, også kalt Ain al-Arab. Foto: Yasin Akgul/AFP

Det er et folkerettslig spørsmål, og dersom folkeretten sier «nei», hjelper det ikke at den norske straffeloven sier «ja». Da skal tiltalte frifinnes fordi Norge mangler jurisdiksjon. For akkurat som i det velkjente tilfellet med trygdeytelser, har Stortinget også for straffesaker besluttet at folkerettens regler skal gå foran de norske, dersom det er motstrid mellom regelverkene. Dette kommer til uttrykk i straffeloven § 2.

forsker marie vangen
Marie Vangen, det juridiske fakultet. Foto: Knut Aaserud

Problemet som jeg fremhever i teksten er at rikets øverste domstol synes å ha mangelfull innsikt i folkerettens innhold og metode. Blant annet ser de fullstendig bort fra en helt fundamental folkerettslig regel; Ikke-innblandingsprinsippet. Helt konkret er konsekvensen av dette at den tiltalte i saken ble uriktig domfelt. Den mer overordnete konsekvensen er at dersom Høyesteretts tilnærming til folkeretten i jurisdiksjonssaker fastholdes risikerer Norge en ny systematisk rettsskandale av samme type som «nav-skandalen».

I ekspertkommentaren forklarer jeg grundig hva jeg mener Høyesterett gjør feil i sin vurdering av det folkerettslige spørsmålet om jurisdiksjon. Jeg gir også uttrykk for min mistanke om at den folkerettslige vurderingen ble påvirket av at saken gjaldt en fremmedkriger som burde få  «straff som fortjent». I så tilfelle er det meget alvorlig og ikke en rettsstat verdig.

Les hele kommentaren i Juridika her. 

Opprinnelig publisert i: Juridika
Portrettbilde av Vangen, Marie
Vangen, Marie marie.vangen@uit.no Førsteamanuensis
Publisert: 09.07.21 09:00 Oppdatert: 02.07.21 13:12
Opprinnelig publisert i Juridika
Innlegget er en del av UiT sitt Forskerhjørne, hvor forskere ved UiT formidler sin egen forskning.
Forskerhjørnet Lov og rett Samfunn og demokrati
Vi anbefaler