Bidrar til FNs bærekraftsarbeid

UiT deltar nå på FNs toppmøte for bærekraftig utvikling med budskapet om at akademia er avgjørende for omstillingen. Arbeidet med bærekraft globalt er utfordrende, kun 17 av 169 hovedmål er nådd. 

HLPF er FNs toppmøte for bærekraftig utvikling og møtet foregår i New York. Forumet har en sentral rolle i oppfølgingen og gjennomgangen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål på globalt nivå. UiT er tilstede i New York.
NORSK DELEGASJON: Flere aktører fra Norge er med i den norske delegasjonen. Blant annet UiT. Fra venstre: Nicholas Wilkinson, seniorrådgiver FN-Sambandet, Liv Tørres, leder av Internasjonal avdeling i LO Norge, Tomas Rolland, Strategisk seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet Foto: UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 11.07.24 09:45 Oppdatert: 11.07.24 09:49
Bærekraft Klima

I år representerer UiT Norges arktiske universitet den nasjonale komiteen for bærekraft i akademia, som bidrar med én representant i den offisielle norske delegasjonen, organisert av Utenriksdepartementet.  

HLPF er FNs toppmøte for bærekraftig utvikling og møtet foregår i New York. Forumet har en sentral rolle i oppfølgingen og gjennomgangen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål på globalt nivå.

Målet er å nå disse innen 2030. Resultatet fra møtet inngårgrunnlaget for hvordan de ulike landene i FN utvikler politikk og jobber med bærekraft

Denne politikken utvikles bakgrunn av kunnskap og fakta, sier UiT-representant og strategisk rådgiver Tomas Rolland.

Omstillingen haster

Møtet diskuterer at arbeidet med å nå bærekraftsmålene går ikke fort nok – og at det begynner å haste. FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, 17 hovedmål med 169 delmål, og ambsjonen er at disse målene skal være oppfylt innen 2030. 2030 nærmer seg raskt og det er bare 17 prosent av bærekraftsmålene som er «on track» – og det uttrykkes en tydelig bekymring for at arbeidet med å nå disse viktige målene rett og slett ikke går fort nok.  

Bærekraft skal være en naturlig del av alt det akademia gjør, både innen forskning, utdanning og innovasjon. Vi legger i år ekstra vekt at forskningsbasert høyere utdanning er avgjørende for å drive hele den omstillingen vi som verdenssamfunn står overfor, og denne omstillingen må skje gjennom samarbeid, sier Rolland. 

Bærekraftsarbeidet utfordres av globale pandemier, krig og geopolitisk uro, og mens halvparten av bærekraftsmålene bare viser en svak fremgang, viser en tredjedel stagnasjon eller til og med tilbakegang. 

Arbeidet trenger en kraftsamling

UiT representerer i år den nasjonale komiteen for bærekraft i akademia, som hvert år bidrar med én representant i den offisielle norske delegasjonen. Delegasjonen sikrer en bred tilstedeværelse av norske interesser på høynivåforumet, med deltakere fra departement og underliggende etater, samt sivilsamfunn, akademia og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Samarbeidet som representeres gjennom FNs 193 medlemsland har aldri vært viktigere, og her kan akademia spille en sentral rolle. 

VIKTIGE GLOBALE DISKUSJONER: I nesten to uker diskuteres FNs bærekraftsmål i New York. UiT deltar i diskusjonen. Foto: Tomas Rolland

 – Vi er alle veldig klar over at det kreves både en norsk og en internasjonal kraftsamling, basert på samarbeid, om vi skal få nødvendig fremgang for å nå bærekraftsmålene satt i 2030-agendaen, sier Rolland. 

Eksisterende universitetsallianser må forsterkes – forskere må snakke sammen – studenter må lære hverandre å kjenne gjennom økt utveksling og samarbeid. 

– Vi trenger mer akademisk samarbeid på tvers av landegrenser, og spesielt i tider med geopolitiske utfordringer kan universiteter og akademiske institusjoner bidra til samarbeid gjennom å bygge allianser på tvers av ulike politiske styresett og kulturer, sier Rolland.

Forumet avsluttes 17. juli og her kan man følge med det som forumet konkluderer. 

 

 

 

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 11.07.24 09:45 Oppdatert: 11.07.24 09:49
Bærekraft Klima
Vi anbefaler