Forskningsnettverk bidrar til entreprenørskap i Arktis

Hvordan kan små og mellomstore bedrifter i Arktis utvikles på en bærekraftig måte? Forskere fra UiT og universitetet i Oulu diskuterer entreprenørskap i Arktis under Arctic Congress i Bodø.

To menn står foran en rekke båter.
Matti Muhos fra universitetet i Oulu (t.v.) og Svein Tvedt Johansen fra Handelshøgskolen, UiT, er i Bodø i forbindelse med Arctic Congress for å diskutere entreprenørskap i Arktis. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 30.05.24 16:28 Oppdatert: 30.05.24 21:59
Arktis Bærekraft Økonomi

– Blomstrende virksomheter er en forutsetning for blomstrende lokalsamfunn. Vi forsøker å forstå logikken hos arktiske bedrifter og finne ut hva som gjør at noen av dem lykkes og hva de eventuelt trenger, sier professor Svein Tvedt Johansen ved Handelshøgskolen ved UiT.

Han forsker på små og mellomstore bedrifter i Arktis, og er en av initiativtakerne til det tematiske nettverket Managing small and medium sized enterprises in the North som ligger under det internasjonale universitetsnettverket UArctic.

Det tematiske nettverket har eksistert siden 2011, og innbefatter universiteter i Finland, Alaska og Storbritannia, i tillegg til UiT.

– Det fantes ikke noe slikt nettverk i UArctic da vi opprettet det, noe som var litt rart, med tanke på at de fleste bedrifter i nord er små, de befinner seg ofte i bygdesamfunn og har utfordringer knyttet til logistikk og rekruttering, sier Johansen.  

Gjennom det tematiske nettverket har flere forskningsgrupper innenfor denne tematikken et sted å utveksle forskning og diskutere problemstillinger. Blant annet møtes noen av dem under Arctic Congress som arrangeres i Bodø fra 29. mai til 3. juni.

Unge drømmer om å bygge en bærekraftig verden

Det tematiske nettverket har blant annet gjort det enklere for professor Matti Muhos fra universitetet i Oulu å samle inn data fra flere land i den arktiske regionen til sine forskningsprosjekt.

Matti Muhos under en av sesjonene på Arctic Congress.
Matti Muhos under en av sesjonene på Arctic Congress. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT

Muhos forsker blant annet på entreprenørskap sett fra et kontekstuelt perspektiv, og hvordan bedriftene selv definerer vekst. Noe av det han har studert er start-up-selskaper i den arktiske delen av Norden, blant gründere som er født i 1996 eller senere.

– Det er veldig interessant å se hvor mye forretningsideer og drømmer hos unge generasjoner, som har vokst opp i en nordisk kontekst, er relatert til å bygge en mer bærekraftig verden, sier Muhos.

Stedet kan være viktig i seg selv

Johansen trekker fram en annen dimensjon, nemlig hva steder i seg selv kan ha å si for suksessen til bedrifter. At innbyggere i et lokalsamfunn kjenner stolthet og identitet knyttet til stedet, kan for eksempel gjøre dem mer villig til å bidra for at bedrifter skal bestå.

– Når du har et selskap som er lokalisert i et isolert samfunn, ser vi hvor viktig den sosiale kapitalen og tilhørigheten er. Dette er viktig i mange arktiske samfunn, sier Johansen.

Han mener det tematiske nettverket kan bidra med mye kunnskap til de små og mellomstore bedriftene i den arktiske regionen, da flere fagområder er samlet og kan bidra med nyttig kunnskap. Nettverket vil også være vertskap for et arktisk entreprenørfond som skal stimulere til nye, innovative ideer.

Arktis er ikke Silicon Valley

– Vi ønsker å bidra med vår innsikt og støtte unge gründere i Arktis. Vi trenger kontekstuell forståelse av hva det betyr å bygge opp en bedrift her i Arktis, som generiske modeller fra andre steder, som Silicon Valley, ikke nødvendigvis tar høyde for, sier Muhos.

Han legger til at jo mer forskerne forstår av behovene og motivasjonen til de som lever i de arktiske områdene og hva som er logikken innenfor arktisk forretningsvirksomhet, jo større er mulighetene for å kunne utvikle gode og bærekraftige businessmodeller for disse områdene.

– Kunnskap kan alltid brukes til å bygge plattformer for beslutningstaking for hvordan Arktis skal utvikles. Vi ønsker å bidra med verktøy for at denne forståelsen skal bli bedre, så beslutningstakerne får et klart bilde, sier Muhos. 

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 30.05.24 16:28 Oppdatert: 30.05.24 21:59
Arktis Bærekraft Økonomi
Vi anbefaler