Første masterprogram for sør- og lulesamiske studenter

UiT tilbyr for første gang masterprogram i samisk språk- og litteraturvitenskap spesielt tilpasset for sør- og lulesamiske studenter. Søknadsfristen er satt til 15. april.

Tre forskere, to kvinner og en mann, i en vandrehall på et universitet.
Institutt for språk og litteraturs Lene Antonsen, Trond Trosterud og Tove Fredriksen er stolt over å kunne tilby masteremner spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter. Et unikt tilbud ikke bare i Norge, men også i verdenssammenheng. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen / UiT
Portrettbilde av Østerbøl , Roy-Morten
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 26.02.24 09:05 Oppdatert: 26.02.24 13:18
Kunst og kultur Språk og litteratur Urfolk

Tilbudet er et samarbeid med Nord universitet og vil starte fra høsten 2024 under forutsetning av nok antall studenter. Undervisningen er samlingsbasert, med fysiske samlinger i Levanger i Trøndelag og digitalt via Zoom. Lene Antonsen, professor i samisk språkvitenskap, understreker viktigheten av det nye studietilbudet.

–  Vi har enormt behov for kvalifiserte fagfolk med kunnskap og kompetanse innen sør- og lulesamisk språk. Masterkandidater kan rekrutteres til undervisningsstillinger både ved universitet og i videregående skole, samt til forskerstillinger på universitet.

Det er Antonsen, professor Trond Trosterud og førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen fra Institutt for språk og litteratur ved UiT i Tromsø som vil stå for undervisningen, pluss noen gjesteforelesere. 

Søknadsfrist 15. april. 

Utvikle samisk som forsknings- og vitenskapsspråk

Siden undervisningsspråket i det ordinære masterprogrammet er nordsamisk, vil det nødvendigvis begrense mulighetene for sørsamiske studenter.

– På vårt nye og tilpassede studie blir undervisningsspråket norsk, men med seminarer på sør- og lulesamisk, forteller Antonsen.

Masteremnene blir tilbudt som deltidsutdanning over tre semestre. I tillegg kommer selve masteroppgaven som utgjør to semestre på full tid, eller tre semestre på deltid.

–  Ved å ta master i samisk på morsmålsnivå, vil du være med på å utvikle samisk som forsknings- og vitenskapsspråk. Du får muligheten til å fordype deg i et faglig interessant område, og skrive en selvstendig forskningsoppgave, forteller Antonsen.

Ni personer, sju kvinner og to menn, samlet foran inngangen til et universitetsbygg.
Samisk seksjon ved Nord universitet: David Kroik (førsteamanuensis), Tove Mentsen Ness (leder på Senter for samisk og urfolksstudier), Sandra Nystø Ráhka (PhD-stipendiat), Hanna Danbolt Ajer (førsteamanuensis), Minerva Piha (førsteamanuensis), Maidi Steinfjell (universitetslektor), Siri Nystø Ráhka (universitetslektor og lulesamisk-koordinator), Inger Johansen (universietslektor) og Håkon Hermanstrand (postdoktor). Foto: Nina Kjeøy

Karrieremuligheter med Mastergrad i samisk språk og litteraturvitenskap

  • Opptak til doktorgradsutdanning i samisk og arbeid som forsker ved et universitet.
  • Undervisning i samisk på høgskole og universitet.
  • Lektorstilling i samisk på ungdom- og videregåendeskole, hvis en også tar praktisk pedagogisk utdanning.
  • Alt arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i samisk, som for eksempel oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, forlag og media.
  • Et vidt spekter av stillinger i det samiske samfunnet som krever analytisk erfaring og kompetanse.

Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 26.02.24 09:05 Oppdatert: 26.02.24 13:18
Kunst og kultur Språk og litteratur Urfolk
Vi anbefaler