Nye veivalg i nordområdepolitikk diskuteres på Kirkeneskonferansen

Utvikling i det nye nord er hovedtemaet på årets Kirkeneskonferanse, med topptung internasjonal og nasjonal deltakelse. UiTs rektorer deltar og i de viktige samtalene om framtidig nordområdepolitikk.

En kvinne snakker på en scene
LEDER: Det er den erfarne journalisten Siri Lill Mannes som skal lede samtalene under Kirkeneskonferansen. I år har omlag 260 deltakere meldt seg på konferansen. Foto: Aslak Ballari / Barentssekretariatet
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 16.02.24 10:40 Oppdatert: 16.02.24 13:36
Arktis Bærekraft Energi Geopolitikk Internasjonalt samarbeid Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Konferansen går av stabelen 21. og 22. februar, og UiT er en sentral samarbeidspartner i planleggingen av programmet.

Som verdens nordligste universitet har vi en strategisk ambisjon om å bidra til samfunnsutviklingen i nord.

Storpolitikk i fokus 

I år vil konferansen ha et storinnrykk av beslutningstakere og politikere, med en agenda som fokuserer på utfordringene og mulighetene i et Arktis som er i endring. Statsminister Jonas Gahr Støre kommer, sammen med de fleste partitoppene i Norge. De økte geopolitiske spenningene i regionen reflekteres i programmet og den brede nasjonale og internasjonale deltakelsen, som du kan se her. Diplomater fra en rekke land vil være til stede.

I forkant av konferansen inviterer UiT til et åpent foredrag (sideevent) med prorektor for forskning og utvikling, Jan-Gunnar Winther, som vil belyse bærekraftig utvikling av havnæringer som en integrert del av nordområdesatsingen.

Winther vil også delta i et panel på konferansens første dag, hvor miljøperspektiver i nord vil være i fokus. Panelet inkluderer artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap), Sebastian Bringsvær fra Aker Offshore Wind og leder i Spire, Eline Åsnes.

UiTs engasjement i nord og Øst-Finnmark 

UiT engasjerer seg i utviklingen av nordområdene. Viserektor Bente Haug har skrevet en kronikk om UiTs rolle i Øst-Finnmark og som deltaker i en forsterket nordområdepolitikk uten Russland. Også rektor Dag Rune Olsen har skrevet en kronikk med klare anbefalinger til politikerne.  

Nettopp hvordan kunnskapsinstitusjoner kan bidra gjennom samarbeid vil bli utforsket i et panel med rektor Dag Rune Olsen, rektor Liv Inger Somby fra Sámi allaskuvla og rektor Hanne Elenora Solheim Hansen fra Nord universitet. Rektor sier at universitetet har initiert til samarbeid på tvers av landegrensene i Nord-Norden og på tvers av sektorene politikk, næringsliv og akademia.

NYE MØTER: I forbindelse med konferansen vil UiT ha flere møter med ulike aktører, slik man gjorde det i 2022 da man møtte daværende utenriksminister. benyttes til å ha mange samtaler om utvikling i nord. Her møte i 2022 Foto: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet

– Lenge var Russland en viktig partner i UiTs arbeid for å bidra til samarbeid i Arktis og nordområdene, men mulighetene for grensekryssende samarbeid med Russland er nå borte. I desember 2022 lanserte UiT sin nye plan for samarbeid i nordområdene, Nordområdene 3.0. Et sterkere samarbeid nord i Norden er det ene av tre ledd i denne strategien, sier rektor Dag Rune Olsen.

Han vil benytte konferansen til å presentere hva universitetet kan bidra med til et nytt næringsliv og en bærekraftig samfunnsutvikling i nord.

Aktuell konferanse for UiT-forskere

Initiativet til et tettere samarbeid mellom UiT og Kirkeneskonferansen kom fra Barentsinstituttet ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. De ivaretar også UiTs partnerrolle i konferansen og er delaktige i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

Hovedfokuset til instituttet, som ligger i Kirkenes, er grenseforskning. De ansatte er eksperter på flere andre forskningsfelt, slik som nordområdeutvikling og relasjoner i Barentsregionen.

– I år ser jeg kanskje særlig fram til bolken «New cross-border relations», hvor vi får både internasjonale, nasjonale, regionale og lokale perspektiver på den nye grensesituasjonen i nord. En av deltakerne er Ilkka Liikanen, som er forskningsdirektør ved Det karelske instituttet ved Universitetet i Øst-Finland. Ilkka, som regnes som en nestor i internasjonale grensestudier, skal også innom UiT i Tromsø for å holde foredrag, sier leder for Barentsinstituttet, Bjarge Schwenke Fors.

Foredraget i Tromsø arrangeres 23.2. og er åpent for alle.

UiT vil forøvrig ha stand under konferansen sammen med universitetsalliansen Arctic Five.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 16.02.24 10:40 Oppdatert: 16.02.24 13:36
Arktis Bærekraft Energi Geopolitikk Internasjonalt samarbeid Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler