Vil styrke rekrutteringen til lærer- og sykepleierutdanninger

UiT har søkt om å få delta i et nasjonalt rekrutteringsprosjekt til landets lærer- og sykepleierutdanninger.  

Sykepleierstudenter øver på pasient
Mindre ungdomskull og mangel på lærere og sykepleiere, gjør at utdanningsinstitusjoner nå vil ta grep for å styrke rekrutteringen til yrkene. Foto: Oddleif Larsen, UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.12.23 08:35 Oppdatert: 14.12.23 08:33
Helse og velferd Om UiT Pedagogikk

UiT har i likhet med en rekke andre universiteter og høgskoler søkt om et prosjekt som skal styrke rekrutteringen til lærer- og sykepleierutdanninger.  

I dag må du ha minst tre i matematikk og norsk fra videregående for å bli tatt opp på bachelor i sykepleie, mens du ikke kan komme inn på master i grunnskolelærerutdanningen uten minst tre i norsk og fire i matematikk. 

I prosjektet vil ikke de spesifikke karakterkravene i norsk og matematikk gjelde for de nevnte utdanningene.   

Stor mangel 

– Vi vet at mangelen på både lærere og sykepleiere er særlig stor i Nord-Norge. Målet er å utdanne flere gode lærere og sykepleiere, og vi endrer ikke på kravene som stilles gjennom utdanningene. Dette handler om at flere skal få muligheten til å lære seg det som trengs, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT. 

– Utdanning i voksen alder

UiT utdanner sykepleiere på ti steder og har lærerutdanninger på fem steder i hele landsdelen. Når ungdomskullene blir mindre, jobber UiT særlig for å motivere de som allerede jobber i skolen eller helse- og omsorgssektoren til å ta lærer- eller sykepleierutdanning. 

– Vi jobber tett med nordnorske kommuner for å motivere og vise muligheten til å ta utdanning også i voksen alder. Vi vet at de spesielle karakterkravene har vært et hinder for mange motiverte søkere, sier dekan Gunbjørg Svineng ved Det helsevitenskapelige fakultetet på UiT. 

Styrker utdanningene 

Dette er ikke den første nasjonale utdanningspiloten med UiT i førersetet. I 2010 fikk UiT starte en femårig lærerutdanning på masternivå, og den er nå standard over hele landet.  

– Vi har sterke miljø med erfaring og interesse for faglig utviklingsarbeid. Vi arbeider nå med opplegget som skal sikre at alle våre studenter opplever mestring og får den faglige utviklingen som studiene vil kreve. Dersom søknaden vår innvilges ligger det i bunn at studentene skal komme ut som de trygge og gode lærerne og sykepleierne landsdelen trenger, sier instituttleder Siw Skrøvset på UiTs institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

For lærerutdanningene vil UiT blant annet styrke matematikkundervisningen og gi studentene mer trening i akademisk lesing og skriving. På sykepleierutdanningene vil universitets støtteenhet for medisinsk og helsefaglig pedagogikk (HelPed) bidra for å utvikle gode læringsmetoder.  

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.12.23 08:35 Oppdatert: 14.12.23 08:33
Helse og velferd Om UiT Pedagogikk
Vi anbefaler