Til Barcelona for å kjempe om tittelen "beste utdanning i landskapsarkitektur"

Neste uke arrangeres landskapsbiennalen i Barcelona. Der er UiT én av ti finalister når prisen for beste utdanning i landskapsarkitektur deles ut.

Studenter står i forgrunnen og ser ut over et landskap
Utdanningen gir studentene unik kunnskap om arktiske landskap – nå kan de vinne pris. Bildet er fra en en studietur til Longyearbyen. Foto: Eimear Tynan / UiT
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.11.23 12:50 Oppdatert: 16.11.23 17:33
Arktis Kunst og kultur Om UiT Studentliv / Studier

Landskapsbiennalen i Barcelona

Biennalen er én av de viktigste foraene innen landskapsarkitektur og arrangeres fra 24.–28. november 2023.

Finalistene til utdanningsprisen presenterer for juryen 24. november, og vinneren kåres tirsdag 28. november.

Utdanningsprisen har fått navn etter Manuel Ribas Piera som grunnla masterprogrammet i landskapsarkitektur ved ETSAB Barcelona School of Architecture.   

UiT er valgt ut blant 200 innsendte studentprosjekter og skal konkurrere med skoler fra blant annet Kina, Chile og Sveits om Ribas Piera-prisen.

– Vi er begeistret og føler oss beæret, sier Kjerstin Uhre.

– Landskapsarkitektur-utdanningen ved UiT er jo ny, og nå er vi i finale med høythengende universiteter fra hele verden som for eksempel Aalto universitetet og ETH Zurich.

Uhre leder studieprogrammet og mener utvelgelsen vil være spesielt viktig for studentrekrutteringen til UiT. 

Gir studentene innsikt i nordlige landskap

Kjerstin Elisabeth Uhre
Kjerstin Uhre, førsteamanuensis og studieprogramleder for landskapsarkitektur ved UiT. Foto: Magdalena Haggärde / UiT

Den femårige mastergraden i landskapsarkitektur er et samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), der de tre første årene gjennomføres ved AHO og de to siste ved UiT. Det første kullet ble uteksaminert våren 2022.

I studiet lærer studentene hvordan de videreutvikler og bevarer sårbare landskap, og de kommer særlig tett på områdene i nord. 

– Landskapene våre er i rask endring. Både klimaendringene og den økende etterspørselen etter arealer fra nye næringer, legger et enormt press på de samiske, kvenske og nordnorske kulturlandskapene, sier Uhre.  

Derfor er det viktig å utdanne landskapsarkitekter i Nord-Norge, slik at den neste generasjon landskapsarkitekter får utøvere som har studert arktiske og subarktiske forhold fra innsiden, sier hun. 

Har undersøkt arealinngrep i reinbeiteområder 

UiT har sendt inn fem prosjekter, og masterstudent Sverre Drange Sletten står bak ett av dem.

Det handler om landskapsinngrep i reinbeiteområder og avbøtende tiltak.  

Sverre Drange Sletten
Masterstudent Sverre Drange Sletten. Foto: Ragnhild Haave / UiT

– Ofte når det er snakk om store industriprosjekter i reinbeitedistrikter, går utbygger i dialog med reindriftsnæringen om avbøtende tiltak, altså tiltak som kan redusere skade. Utfordringen er at disse tiltakene sjeldent tar stilling til den samlede effekten av alle inngrep i distriktet, sier han.

– I mitt prosjekt har jeg derfor arbeidet med det jeg kaller en kumulativ avbøtningsplan – et verktøy for å redusere skaden av tidligere, eksisterende og fremtidige inngrep.  

I tillegg til arealinngrep, er issmelting i Framstredet og redesign av gruve 7 i Longyearbyen, tematisert i oppgavene.

Her er de fem finaleprosjektene fra UiT. 

Pris i sikte

Drange Sletten er en av studentene som drar til Barcelona. Han mener prisen er innen rekkevidde.   

– Jeg tror vi stiller sterkt. Vi er den eneste landskapsutdanningen i Arktis, og vi jobber med aktuelle problemstillinger. 

Vi tar stilling til alvorlige konflikter som påvirker folks livsgrunnlag. Og selv om vi ikke kommer med fasiten, jobber vi i konflikten og gjemmer oss ikke for den, sier han. 

Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.11.23 12:50 Oppdatert: 16.11.23 17:33
Arktis Kunst og kultur Om UiT Studentliv / Studier
Vi anbefaler