UiT på verdenstoppen i arktisk forskning

UiT er nest størst i verden innen arktisk forskning, viser ny rapport.

Mennesker står på havisen foran stort skip
– Som verdens nordligste universitet skal vi også være en pådriver for samarbeid i Arktis, sier prorektor Jan-Gunnar Winther ved UiT. Bildet er fra et Arven etter Nansen-tokt med forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» i Barentshavet. UiT ledet det som er et av Norges største og mest omfattende forskningsprosjekt noensinne. Foto: Christian Morel
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.11.23 10:55 Oppdatert: 14.11.23 12:59
Arktis Geopolitikk Hav Klima

UiT har i sin strategi som ambisjon å være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse i, om og for Arktis. Rapporten underbygger at vi ikke bare har beholdt, men også styrket vår posisjon globalt innen forskningsformidling på området, sier Jan-Gunnar Winther, prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet.

Rapporten «Arctic Research Trends – Bibliometrics 2016-2022» er utarbeidet av UArctic Thematic Network, og baserer seg på omfattende data hentet fra den akademiske databasen Scopus. Den viser antall publikasjoner innen arktisk forskning i årene 2016–22.

Nest størst i verden

Ifølge rapporten har UiT i perioden 2016–22 levert 2956 publikasjoner innen arktisk forskning. Det betyr at UiT er nest størst i verden i antall publikasjoner på området de siste seks årene – bare det russiske vitenskapsakademi med sine 6645 publikasjoner leverte flere. I rapporten påpekes det imidlertid at akademiet består av et nettverk av forskningsinstitutter over hele Russland.

Jan-Gunnar Winther, prorektor for forskning og utvikling ved UiT. 

For årene 2020–22, toppes lista av det samme akademiet. På andreplass følger Háskóli Íslands – eller Universitetet på Island – mens UiT inntar tredjeplassen på den globale publikasjonslista.

Øvrige norske universiteter på lista er UiO, UiB og NTNU,  på henholdsvis 12., 21. og 22. plass.

– Økende oppmerksomhet

Det har vært en økende global oppmerksomhet rundt Arktis de senere årene som følge av klimaendringene og -utfordringene vi står i. Oppvarmingen i Arktis går flere ganger raskere enn snittet i verden ellers, og klimaendringene her får konsekvenser globalt. Forskningen UiT leverer skal være verdensledende når det kommer til å forstå både hva som skjer og konsekvensene som følger av endringene, sier Winther.

– Pådriver for samarbeid

Det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen, Norges største forskningsprosjekt, var ledet av UiT. Prosjektet ble etablert for å øke kunnskapen om de komplekse klima- og økosystemprosessene i det nordlige Barentshavet, og for å bidra til bedre forvalting av hele Polhavet. Det syvårige prosjektet ble avsluttet for kun få dager siden.

Nylig startet UiT også opp sitt splitter nye senter for fremragende forskning, iC3 – Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate. Senteret ligger under Institutt for geovitenskap ved UiT og skal forene forskningsmiljøer ved UiT, Norsk Polarinstitutt, NORCE og andre samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Som verdens nordligste universitet skal vi også være en pådriver for samarbeid i Arktis. Dette skjer blant annet innen forskning på store samfunnsutfordringer, som klima og miljø. Samtidig er Arktis nå også en hot spot når det gjelder geopolitikk og forvaltningen av naturressurser. For UiTs del betyr det at vi skal være en pådriver når det gjelder å løfte forskningsspørsmål også på disse områdene. For å lykkes er det avgjørende at vi samarbeider godt med andre norske fagmiljøer, sier prorektor Jan-Gunnar Winther.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.11.23 10:55 Oppdatert: 14.11.23 12:59
Arktis Geopolitikk Hav Klima
Vi anbefaler