– UiT vil gi viktige bidrag til totalforsvaret i Norge

Nå er det nye Senter for geopolitikk i Norge lansert med utenriksminister Espen Barth Eide til stede. UiT er partner og en viktig bidragsyter. – Vår kompetanse vil være verdifull for norske myndigheter til å håndtere den ustabile politiske og økonomiske situasjonen i vårt hjørne av verden, sier prorektor Jan-Gunnar Winther.  

NY POLITIKK: Utenriksminister Espen Barth Eide under lanseringen i Oslo
MAKTA MÅ HA FAKTA: Utenriksminister Espen Barth Eide sa under lanseringen at dette senteret er særdeles ønsket av regjeringen da de ønsker kunnskapsbasert grunnlag for all politikk. Foto: NUPI
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 26.10.23 09:30 Oppdatert: 26.10.23 11:32
Arktis Energi Geopolitikk Hav Historie Internasjonalt samarbeid Lov og rett Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati Teknologi

Torsdag 26. oktober ble det nye forskningssenteret på geopolitikk lansert på Sentralen, ikke langt fra Norges lovgivende statsmakt, Stortinget. Senteret, som UiT Norges arktiske universitet er den arktiske partneren i, skal rådgi den utøvende statsmakten, regjeringen.

For verden er i endring og stormaktene posisjonerer seg. Russland er i krig med Ukraina og USA og Kina har et anspent forhold. Alt dette har en betydning for Norge, nordområdene og for UiTs strategiske satsinger.

UiT skal lede den arktiske delen av senteret. I den nye geopolitiske situasjonen hvor stormakter som USA, Russland og Kina styrker sin innsats i Arktis, vil UiTs lange erfaring og kompetanse i nordområdene bli svært verdifull. Vi tror vår innsats på geopolitikk vil bli et viktig bidrag til totalforsvaret i Norge, sier prorektor for forskning og utvikling, Jan-Gunnar Winther. Totalforsvaret er summen av den militære og den sivile beredskapen.

Møte komplekse utfordringer

Det nye forskningssenter skal bidra med nye og fortløpende geopolitiske analyser og innspill til utenrikspolitiske strategier basert på forskning og kunnskapsproduksjon.

Senteret som ble lansert med utenriksminister Espen Barth Eide til stede, er et resultat av en søknad til Norges forskningsråd ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og partnere i Oslo og Tromsø.

– Fakta må ha makta, og makta trenger fakta. Og vi trenger kunnskapsbasert grunnlag for utenrikspolitikk, og for såvidt for all politikk. Og nå er verden helt annerledes enn den verden som vi allerede trodde var helt annerledes, sa utenriksminister Espen Barth Eide under lanseringen.  

Arktisk kompetanse

Senteret har finansiering fram til 2029. Forutsetningen for senteret er at norske fagmiljø skal samarbeide og at man inkluderer internasjonale ekspertmiljø i forskningen.

UiTs styrke inn i senteret er nettopp UiTs eksperter innen arktiske problemstillinger og maktforholdene i nord.

KUNNSKAP: Professor Alf Håkon Hoel har jobbet ved UiT i 35 år og har i mange anledninger bidratt til kunnskap til norske politikere. Han skal bidra i det nye senteret. Foto: Jørn Berger Nyvoll

- Utviklingen i Arktis handler også om geopolitikk.  UiT er god på komplekse, tverrfaglige problemstillinger som for eksempel teknologi og samfunn, deriblant satellitter og overvåkning i nord. Akkurat det er UiT ledende på i Norge. Vi har sterk Russlandkompetanse og kompetanse innen naturressurser og miljø, samt sikkerhetspolitikk og havrett. Det er her vi har noe viktig å tilføre i det nye senteret. Vi vet hva som skjer i nord og hvorfor, sier professor ved UiT Norges arktiske universitet, Alf Håkon Hoel. Han er en av de fra UiT som bidra i senteret.

Endringer i verden

Det som skjer i verden, er en stor omveltning etter mange forholdsvis stabile og forutsigbare år etter den kalde krigen. Land som Kina, USA og Russland, og allianser mellom land, samt internasjonale organisasjoner som NATO, FN, Verdensbanken og IMF (Det internasjonale pengefondet) endrer seg politisk og økonomisk. Ustabiliteten vises også i konflikter og kriger som foregår nå, slik som Ukraina og Russland, Israel-Palestina. Og det er forståelsen av slike utviklingstrekk som er kjernen i den nye geopolitikksatsingen. Det setter også premisser for hvordan Norge som en arktisk nasjon skal posisjonere seg.

Relevante fageksperter ved UiT

Senter for geopolitikk er bygd opp med fem arbeidspakker. UiT skal bidra inn fire av de fem arbeidspakkene; «Multilateralisme og styresett», «Bærekraft og energi», «Sammenligning, og implikasjoner for Norge» og «Sikkerhet».

- Mange forskere ved UiT fra ulike fagmiljøer og fakulteter vil bli involvert i løpet av årene som kommer. Et av målene for senteret er å bidra til en nasjonal kompetansebygging. Verden er i endring, og vi trenger oppdatert og relevant kunnskap og forskning – også ved UiT, sier Hoel.

ARKTISK TILSTEDEVÆRELSE: Professor Stian Bones deltok på lanseringen i Oslo og bidro med sin kunnskap om endringene i maktforhold i Arktisk. Slik som USAs tilstedeværelse. Foto: Geir Bakkevoll/UiT

Noe av det første UiT skal bidra med er en konferanse i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt i Oslo høsten 2024 der arktiske sikkerhetspolitiske spørsmål vil bli belyst.

Fakta om Senter for geopolitikk

Senteret vil ledes av NUPIs forskningssjef Ole Jacob Sending og er et partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo.

Sammen kombinerer senteret landspesifikk ekspertise på stormaktene USA, Kina, EU og Russland, regional ekspertise om Arktis, Asia, Afrika, Europa og Amerika og ekspertise på sentrale temaer som sikkerhet, multilateralisme, vekst og innovasjon, og energi og bærekraft.

Senteret er finansiert via Norges forskningsråd på bestilling av Regjeringen og har en fått en bevilgning på 45 millioner kroner.

UiT vil benytte egne midler i tillegg slik de øvrige partnerne. Disse fakultetene ved UiT er involvert i senteret:

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Det juridiske fakultet

Her kan du se lanseringen av senteret

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 26.10.23 09:30 Oppdatert: 26.10.23 11:32
Arktis Energi Geopolitikk Hav Historie Internasjonalt samarbeid Lov og rett Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati Teknologi
Vi anbefaler