UiT oppretter Senter for arktisk humaniora

For å forsterke og utvikle humanioraforskningen ved UiT, opprettes det nå et virtuelt Senter for arktisk humaniora (ArcHum). 

Gruppe
Direktørene ved UB, Johanne Raade og UMAK, Lena Aarekol, rektor Dag Rune Olsen og dekan ved HSL-fakultetet Anne Britt Flemmen oppretter et nytt Senter for arktisk humaniora ved UiT.  Foto: David Jensen
Portrettbilde av Mittner, Lilli
Mittner, Lilli lilli.mittner@uit.no Førsteamanuensis
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.10.23 12:00 Oppdatert: 02.10.23 10:08
Om UiT Samfunn og demokrati

Senteret er et svar på utfordringene i Forskningsrådets evaluering av humaniora i Norge. Senteret skal legge vekt på arktisk humaniora og inngår som del av UiTs humaniorasatsing fra 2022. 

– Gjennom å løfte fram den humanistiske kompetansen som allerede finnes ved UiT, skal vi sørge for å møte vår tids og framtidas utfordringer, samtidig som vi setter UiT i enda bedre stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet. 

Skal koordinere miljøene

Senter for arktisk humaniora ble initiert av Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) og Universitetsbiblioteket (UB). Det er finansiert via UiT sitt strategiske fond for forskning i en fire-års-periode.

Formålet er å:  

  • Synliggjøre eksisterende humanioraforskning ved UiT internt og eksternt .
  • Legge til rette for at humanioramiljøene ved UiT tar en ledende rolle og retter seg inn mot mer utfordringsdrevet forsking, som klima, miljø, bærekraft og urfolksspørsmål.
  • Utvikle samarbeidsrelasjoner på tvers av enhetene ved UiT. 
  • Styrke fagmiljøene på feltet arktisk humaniora, inkludert samarbeidet med andre universiteter i Arktis.
  • Etablere robuste, tverrfaglige miljøer som kan vinne fram i konkurransen om forskningsmidler på nasjonale og internasjonale arenaer.

Senteret skal koordinerer de ulike humanioramiljøene på tvers av enhetene ved UiT. Lilli Mittner, som har lang erfaring med humaniora, tverrfaglig arbeid og samskapende prosesser, ble ansatt som faglig koordinator. Hun er administrativt plassert ved HSL-fakultetet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, men server hele universitetet. En viktig del av arbeidet er å fremme innovasjon og nyskaping. 

Portrett Mittner
Faglig koordinator ved Senter for arktisk humaniora, Lilli Mittner, har lang erfaring fra humaniora, tverrfaglig arbeid og samskapende prosesser.  Foto: Stina Guldbrandsen/UiT

Senteret har i tillegg til faglig koordinator en styringsgruppe, en faglig referansegruppe og et eldreråd. Styringsgruppen består av Anne Britt Flemmen, dekan ved HSL-fakultetet, Lena Aarekol, direktør ved UMAK og Johanne Raade, direktør ved UMAK.

Referansegruppen består av Silje Gaupseth, førsteamanuensis i polar kulturvitenskap og daglig leder ved Polarmuseet (UMAK), Per Pippin Aspaas, faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte (UB), Marie-Theres Federhofer, professor i tysk litteraturvitenskap og kulturstudier og prodekan for forskning (HSL). 

Eldrerådet består av Marit Anne Hauan (folklorist), Joar Vittersø (lykkeforsker) og Ann Therese Lotherington (demensforsker).

Senteret åpnes formelt i 6. desember og starter arbeidet for fullt fra nyttår 2024. 

Mittner, Lilli lilli.mittner@uit.no Førsteamanuensis
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.10.23 12:00 Oppdatert: 02.10.23 10:08
Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler