80 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav

UiT Norges arktiske universitet (UiT) får 40 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge til næringsrettet forskning på bærekraftig hav. Universitetet stiller med samme beløp øremerket formålet. Avtalen som nå signeres erstatter en tidligere avtale med utløp i 2025.

to menn signerer avtale
FORNØYDE: UiTs rektor Dag Rune Olsen og konserndirektør kommunikasjon, samfunn og bærekraft SNN, Stein Vidar Loftås kunne i dag undertegne avtalen om forskning på bærekraftig hav. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.09.23 15:20 Oppdatert: 20.09.23 15:58
Arktis Bærekraft Hav Om UiT Tromsø

– Havnæringene er og blir de viktigste for landsdelen vår, men de må forvaltes bærekraftig. Da er det viktig å legge til rette for at sentrale forsknings- og utdanningsmiljøer er så langt fremme som mulig når det gjelder forskning på nettopp dette området, sier konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Konsernsjefen understreker at slik forskning må skje i tett samarbeid med næringen selv.

Mer mat fra havet

– Det er næringen som vet hvor skoen trykker, så involveringen fra den siden er helt avgjørende. Samtidig vet vi at strengere reguleringer, blant annet som konsekvens av EUs taksonomi, vil stille helt nye krav til næringen. Næringsrettet forskning kan gjøre eventuelle barrierer mer håndterbare.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, påpeker at verdens befolkning vokser raskt og at langt mer av matproduksjonen vil måtte komme fra havet fremover.

– Men havressursene må forvaltes bærekraftig og forankret i solid forskning. UiT har en stolt tradisjon for å bidra til kunnskap om havressursene våre. Men denne gaven kan vi styrke innsatsen, understreker Olsen.

Avhengig av privat kapital

Norske universiteter har lenge vært økonomisk privilegerte med relativt høye statlige bevilgninger sammenlignet med mange andre land. Men dette er en utvikling som ikke kan forventes å fortsette. Norske universiteter må i større grad hente privat kapital for å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

– Vi forventer en mer krevende økonomisk situasjon fremover. Samtidig er samfunnsoppdraget vårt viktigere enn noen gang.  Tilgangen til privat kapital er lavere i nord enn i sør og derfor mer utfordrende for oss. Derfor er vi svært glade både for pengene, men også for de forventningene som følger med. Det er min klare ambisjon at UiT skal bidra til å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i landsdelen, akkurat som vi har bidratt til utvikling av offentlig sektor og tjenester gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Da er både samarbeid og kapital viktig. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge over år, blant annet gjennom LAB Nord-Norge hvor Professor Dag Johansens bidrag var avgjørende. Nå videreføres og utvides dette samarbeidet, og vi har ambisjoner om å invitere flere næringslivaktører med på reisen videre.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.09.23 15:20 Oppdatert: 20.09.23 15:58
Arktis Bærekraft Hav Om UiT Tromsø
Vi anbefaler