Psykhjelpa får millionstøtte

Lavterskeltilbudet i Tromsø kommune blir lovet 1,6 millioner av ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet. Det sikrer videre drift og praksisplassordningen for psykologistudenter.

Sju personer, tre menn og fire kvinner, samlet foran inngangen til et ungdomshus.
Mange jubler for essensiell pengestøtte til lavterskeltilbudet Psykhjelpa, som har tilholdssted blant annet på Tvibit. Fra venstre: En psykologistudent, Marta Hofsøy (AP), Britt Margareth Simonsen (enhetsleder for Forebyggende helsetjenester), Cecilie Myrseth (Ap), Christian Hyld (Leder for Tvibit), Gunnar Wilhelmsen (AP) og Per Håkan Brøndbo (IPS). Foto: Roy-Morten Østerbøl / UiT
Portrettbilde av Østerbøl , Roy-Morten
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 08.09.23 15:55 Oppdatert: 08.09.23 16:54
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Målgruppen til Psykhjelpa er barn og unge fra O til 20 år, og startet for nesten tjue år siden. Tilbudet er et samarbeid mellom UiT og Forebyggende helsetjenester i kommunen. Hvert år har 10 psykologistudenter fra Institutt for psykologi (IPS) under veiledning driftet denne tjenesten, som årlig har vært et tilbud for mellom 150 og 200 brukere.

Tidligere har UiT betalt for store deler av Psykhjelpa, men på grunn av økonomi ble avtalen sagt opp i vår. I dag har situasjonen endret seg radikalt med at kommunen har tatt på seg finansiering, og det har gjort mange glade og lettet. 

Fire personer samtaler rundt et bord på et ungdomshus.
Fornøyd forsamling på Tvibit; psykologistudent Andrea Liland (helt til høyre) forteller om sitt arbeid på Psykhjelpa. Foto: Roy-Morten Østerbøl / UiT

– Jeg hadde praksisplass på Psykhjelpa for barn og unge på Langnes Helsestasjon i fjor. Det var bare helt fantastisk, og jeg fikk mange relevante utfordringer på ulike nivå. Å være med å forebygge psykiske lidelser og symptomer hos unge, gav meg en god følelse. At Psykhjelpa får nødvendig støtte nå er en stor og flott seier, forteller Andrea Liland, psykologistudent på sjette året ved UiT.

Alle unge skal få hjelp

I statsbudsjettet er det satt av 150 millioner til lavterskeltilbud innen psykisk helse. Tromsø kommune får i dag nesten to millioner av dette, og størsteparten går altså til Psykhjelpa, som blant annet har tilholdssted på ungdomshuset Tvibit.

– Det jeg liker best med å ha penger på bok, er å kunne bidra til forebyggende arbeid. Vi har sett med bekymring på at flere og flere unge sliter psykisk etter pandemien. Det er alt for mange som trenger hjelp, og i Tromsø skal alle få hjelp, fortalte ordfører Gunnar Wilhelmsen på Tvibit i møte i forbindelse med dagens gledelige nyhet.

Alle er fornøyde

Psykhjelpa har alltid vært en meget populær praksisarena for psykologistudenter ved UiT. Med dagens nyhet tydeliggjør rollefordelingen mellom universitetet som utdanningsinstitusjon og Tromsø kommune som ansvarlig for helsetilbudet for barn og unge.

– Med dette tar Tromsø kommune ansvar og vi kan fortsatt ha Psykhjelpa som praksisplass for våre studenter og veiledere. Tilbudet blir mer permanent, og mindre avhengig av oss. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss alle, sier en fornøyd Per Håkan Brøndbo, instituttleder på IPS.

Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 08.09.23 15:55 Oppdatert: 08.09.23 16:54
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier
Vi anbefaler