UiT får penger til å utvikle samiske språk

UiTs ønske om å opprette et senter for samisk leksikografi oppfylles. Og neste år vil også studenter få utdanningsstøtte til å ta samisk og kvensk språkutdannelse.

NYHETER: Viserektor Bente Haug sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna.
SATSING: Mer penger til samisk retteprogram og nytt senter for å utvikle samiske ordbøker er bare noe av det viserektor Bente Haug kan juble for etter å ha møtt statsråd Tonje Brenna. Foto: Inger Elin Utsi/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.09.23 15:36 Oppdatert: 07.09.23 08:54
Om UiT Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Urfolk

På kort varsel fikk viserektor Bente Haug beskjed om å møte kunnskapsminister Tonje Brenna, som var i Alta på onsdag. Der fikk hun muntlig overlevert de gode nyhetene til UiT Norges arktiske universitet. Midler som kommer gjennom neste års statsbudsjettet, og som har til formål å styrke samisk språk og kultur. Disse midlene berører flere fagmiljø og satsinger ved universitetet.

­­Her er listen: 

  • 1,5 millioner kroner til opprettelsen av Senter for samisk leksiografi ved UiT
  • 1,5 millioner kroner til tilrettelegging for nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanninger ved UiT i Tromsø og/eller Alta
  • 0,4 millioner kroner til gjeldssletting og utdanningsstøtte for utdanning innen samisk og kvensk
  • 4,4 millioner kroner i økt tilskudd til språkteknologimiljøet Divvun ved UiT

I tillegg får Samisk Arkiv, i samarbeid med Divvun, 2 millioner kroner til tilgjengeliggjøring av det samiske lydarkivet.

– Dette er viktige satsinger for UiT, men som selvfølgelig er viktige for den samiske befolkningen. UiT skal være det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk. Og vi spilte inn til regjeringa at vi ønsker å etablere et senter for samisk leksikografi. Nå kan vi realisere dette senteret som skal ha ansvar for blant annet å utarbeide samiske ordbøker. Vi mener senteret vil være en drivkraft for å bygge opp et fagmiljø i samiske språk, så dette er gode nyheter for UiT og Sápmi, sier viserektor Bente Haug, som også trekker fram at de å gi samiske og kvenske studenter utdanningsstøtte er gode tiltak. 

SAMISK KRAFTPAKKE: Regjeringa betegner det som en samisk kraftpakke. En pakke UiTs viserektor Bente Haug fikk overlevert i Alta personlig. Foto: UiT

 Jeg ser det som en oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Den anbefaler at det etableres stipend- og kompensasjonsordninger for å stimulere bruken av helårlige og kortere språkkurs. Revitaliseringen er avhengig av flere som tar samisk og kvensk språkutdanning. UiT vil bidra med sitt tilbud, sier Haug.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.09.23 15:36 Oppdatert: 07.09.23 08:54
Om UiT Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Urfolk
Vi anbefaler