Hvordan gjøre opp for urett?

Hvor går veien videre for oppfølgingen av den norske Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport? Og hvordan følger man opp sannhets- og forsoningskommisjoner i andre land. Det forskerne kaller TRC, setter UiT søkelys på under en konferanse i Tromsø 16. og 17. oktober.

Professorer fra UiT i Sametingets prenumssal
UiT STERKT REPRESENTERT: Professor Eva Josefsen (t.v.) leder konferansen i egenskap av forskningsleder for Trucom-prosjektet, mens professorene Hans Kristian Hernes og Else Grete Broderstad har ulike roller som innledere under konferansen. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.09.23 09:30 Oppdatert: 04.09.23 20:15
Arktis Historie Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Tromsø Alta

Begrepet TRC – henspeiler på den engelske oversettelsen av sannhets- og forsoningskommisjoner i ulike land.

Internasjonal deltakelse

Til konferansen i Tromsø kommer det innledere som representerer Canada, Danmark med Grønland, Sverige og Norge.

Professor Eva Josefsen ved UiT, institutt for barnevern og sosialt arbeid har ledet forskningsprosjektet Trucom – som har drevet følgeforsking knyttet til omgivelsenes syn på arbeidet til den norske sannhets- og forsoningskommisjonen. Josefsen forteller at konferansen vil sette søkelys på ulike sannhets- og forsoningskommisjoner og blant annet legge vekt på den norske kommisjonens sluttrapport som ble overlevert til Stortingets presidentskap 1.juni i år.

– Det som denne konferansen vil vektlegge, er det vi kaller TRC-prosesser i stabile demokratier, der det er staten selv som har påført urfolk og minoriteter overgrep og urettferdig behandling i ulike sammenhenger. Vi vil tematisere de avsluttede rapportene fra TRC-er i Canada og Norge og også drøfte erfaringene med forsoningsarbeidet mellom Grønland og Danmark, sier professor Josefsen.

Hovedinnlegg

Den kanadiske sannhets- og forsoningskommisjonen tok for seg  arven fra internatskolene for elever med First Nation-opphav. De norske, svenske og finske tilsvarende kommisjoner hatt bredere mandater. Der er det større fokus på de generelle historiske feil og overgrep som er begått mot minoriteter og urfolk, viser konferansens brosjyre.

professor portrett
KEYNOTE SPEAKER: Doktor Ronald Niezen som er professor i antropologi er konferansens hovedinnleder. Foto: privat

Doktor Ronald Niezen som er professor i antropologi ved sosiologisk institutt ved universitetet i San Diego og som har undervist ved McGill-universitetet i Montreal Canada og også har hatt stilling ved Harvard, skal være hovedtaler under konferansen.

– Hans forskning har bl.a. fokus på urfolk, menneskerettigheter, gjenoppretting av rettferdighet. Så vi er veldig glade for at vi har fått han som hovedinnleder til konferansen, sier professor Eva Josefsen. Som legger til at Niezen også har skrevet en bok om den kanadiske kommisjonen som han har kalt for «Truth and Indignation», fra 2017. 

Les om hele konferansen her:

Her finner du hele programmet:

– Vi håper at konferansen skal gi oss ny kunnskap om hvordan spørsmål om forsoning er løst andre steder og vi vil fra Trucom sin side bidra med resultater fra spørreundersøkelser og se på hvordan media har dekket først mandater, deretter presentasjonen av resultatet etter sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, avslutter Eva Josefsen, professor ved IBS, UiT i Alta.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.09.23 09:30 Oppdatert: 04.09.23 20:15
Arktis Historie Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Tromsø Alta
Vi anbefaler