Starter opp nytt senter for fremragende forskning

UiT Norges arktiske universitet starter nå opp sitt splitter nye senter for fremragende forskning. I samarbeid med Norsk Polarinstitutt og NORCE skal senteret samle verdensledende forskere for å se nærmere på hvordan smeltingen av isbreer og iskapper påvirker miljøet.

Logo
Dette er logoen til iC3. Foto: Grafisk senter, UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 30.06.23 10:38 Oppdatert: 05.07.23 09:25
Arktis Bærekraft Geopolitikk Hav Klima Om UiT

I skarp konkurranse med en rekke nasjonale og internasjonalt ledende aktører fikk UiT Norges arktiske universitet høsten 2022 klarsignal for å opprette et helt nytt senter for fremragende forskning (SFF).

Senteret skal samle verdens beste forskere på issmelting og karbonutslipp. Målsettingen er å fylle et stort kunnskapshull om hvordan smeltende isbreer og iskapper påvirker klodens karbonregnskap og klimaendringer.

Forskningssenteret er gitt navnet iC3 – Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate, og statusen som SFF kommer som et resultat av mange års forskningssamarbeid. Senteret ligger under Institutt for geovitenskap ved UiT og skal forene forskningsstyrkene ved UiT, Norsk Polarinstitutt, NORCE og andre samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Den offisielle oppstarten av senteret er 1. juli, og senteret får finansiering fra Norges forskningsråd i opptil ti år for å bygge opp det som skal være et ledende forskningssenter innen tematikken.

Fakta om SFF

Gjennom å legge til rette for finansiering over en ti-års periode, er målet at de fremste forskerne i landet kan organisere seg i forskningssentre for å nå ambisiøse forskningsmål gjennom samarbeid.

SFF-ene skal kjennetegnes av nyskapende forskning som skal ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Et kraftsenter for polarforskning

– iC3 skal bli et kraftsenter for polarforskning. Det vi bygger nå skal samle de beste forskerne og gi oss ny kunnskap rundt dette temaet. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan endring i ismengden vil påvirke det globale karbonregnskapet og dermed klima, forklarer Jemma Wadham.

Hun er professor i glasiologi og skal sammen med førsteamanuensis Monica Winsborrow lede forskningssenteret.

Portrett
Fv. Jemma Wadham og Monica Winsborrow. Foto: Tomas Rolland

Wadham forklarer at de er i full gang med å rekruttere det de trenger av personell, og at det første driftsåret vil preges av det.

– Vi rekrutterer ledere, forskere og stipendiater. Det er et intensivt arbeid som vil ta mye tid det neste året, forklarer Wadham.

Smeltingen av ismasser berører så mange ulike fagfelt, og derfor må det kobles inn forskere fra mange ulike disipliner.

– Du må ha forskere som forstår issmelting, forskere som forstår de biologiske og kjemiske prosessene, forskere som jobber med sedimenter og berggrunnen under, og du må ha oseanografer som jobber med havet, forklarer Wadham.

En viktig del av en slik langsiktig satsning er også å legge til rette for fremtidige forskere.

– Dette ligger i hjertet av iC3, vi har en ambisjon om å dyrke og trene en ny generasjon tverrfaglige polarforskere, som sammen skal bidra til å engasjere politikere og publikum rundt viktigheten av dette forskningsfeltet, sier Monica Winsborrow.

Forskningsdirektør i Norsk Polarinstitutt, Harald Steen, mener iC3 forsterker instituttsamarbeidet på tvers av fagfelt.

– iC3, fremragende forskningssenter, kommer til å knytte UiT Norges arktiske universitet, Norsk Polarinstitutt og NORCE enda tettere sammen og skape synergier både nasjonalt og internasjonalt, sier forskningsdirektøren.

Flere relevante forskningsprosjekter i gang

Selv om finansieringen av senteret ikke starter før 1. juli, så har flere forskningsprosjekter som skal knyttes til det nye senteret fått finansiering de siste seks månedene.

– iC3 skal samle slike forskningsprosjekter under én samlet paraply. Vårt mål er at iC3 skal vokse med tiden og tiltrekke seg forskere og forskning fra hele verden, sier Wadham.

I tillegg er iC3 godt i gang med å samle inn viktige data, med feltarbeid på Grønland og Svalbard allerede i år. De er også i gang med planlegging av flere større forskningsekspedisjoner til havs og på land, både i Antarktis og Arktis.

Stort spørsmål krever stort samarbeid

iC3 vil dra nytte av at Norge har meget god infrastruktur knyttet til begge polene, både gjennom bygg og forskningsfasiliteter og gjennom ulike polare fartøy.

Spørsmålene som iC3 skal finne svar på er komplekse og det må hentes inn data, modeller, ny teknologi og relevant forskning fra mange hjørner av verden.

Derfor er det også lagt opp til et samarbeid med mange forskjellige aktører, og to av de største er Norsk Polarinstitutt og NORCE.

– Norsk Polarinstitutt tar med seg avgjørende kunnskap og viktig infrastruktur inn i arbeidet med å forstå hvordan issmeltingen påvirker marine økosystemer, forklarer Wadham.

NORCE skal bidra med modellering og beregninger.

– Vi i NORCE gleder oss til dette samarbeidet som vil fremme arbeidet vårt med å modellere interaksjoner mellom isdekker og klima, sier NORCEs prosjektleder Petra Langebroek.

– Vi er glade for å få muligheten til å sette kunnskap fra senteret inn i et globalt perspektiv ved å bruke NorESM, sier Langebroek.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 30.06.23 10:38 Oppdatert: 05.07.23 09:25
Arktis Bærekraft Geopolitikk Hav Klima Om UiT
Vi anbefaler