Valgresulatet til universitetsstyret er klart

Ny representant fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling til universitetsstyret er valgt.

Administrasjonsbygget ved UiT campus Tromsø med blader fra et tre rundt.
Administrasjonsbygget ved UiT campus Tromsø. Foto: UiT/Stina Guldbrandsen
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.23 12:00 Oppdatert: 08.06.23 14:35
Om UiT Samfunn og demokrati

Det har i mai/juni vært valg av representant fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling til universitetsstyret og i dag, den 8.juni, er resultatet klart.

Miriam Kristine Karlsen er gjenvalgt til andre periode som representant fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling i universitetsstyret for perioden 1.august 2023-31.juni 2024. Lennart Maximilian van Ligtenberg er valgt som vara.

Miriam Kristine Karlsen
Miriam Kristine Karlsen er gjenvalgt til andre periode i universitetsstyret ved UiT. Foto: privat

– Jeg gleder meg til å ta fatt på ennå en periode med dette spennende arbeidet, sier Karlsen.

Valgdeltagelse

Valgdeltagelsen i år var på 13,03 % som er en økning på to prosentpoeng sammenlignet med valget for ett år siden.  

– Vi skulle gjerne ha sett at flere engasjerte seg i valget, men registrerer den positive økningen fra forrige valg, sier Espen Sirnes, leder av valgstyret.

Election result 

An election has been held for employee representatives from the group temporary employees in lecture and researchpositions to the University Board.

Lennart Maximilian van Ligtenberg
Lennart Maximilian van Ligtenberg er valgt som vara til universitetsstyret. Foto: priva

Miriam Kristine Karlsen is elected as representative from the group temporary employees in lecture and research positions for the period August 1, 2023 to July 31, 2024. Lennart Maximilian van Ligtenberg is deputy representative.

The voter turnout this year was 13,03%, which is up two percentage points compared with the election one year ago.  

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.23 12:00 Oppdatert: 08.06.23 14:35
Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler