Fotballspillere presterer bedre når treneren fokuserer på mestring

Er du fotballtrener og vil du ha spillere som presterer bra i kamp? Da kan det lønne seg å skape et mestringsklima der individuell utvikling og innsats settes høyest.

Ina Birkelund skyter mot mål. TIL2020 - Hønefoss. 1 divisjon
En fokusert Ina Birkelund i kamp mellom TIL2020 og Hønefoss, 1 divisjon, på Romssa Arena. Foto: UiT/Oddleif Larsen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.05.23 19:45 Oppdatert: 12.05.23 11:31
Helse og velferd Idrett og friluftsliv

Det viser ny forskning fra UiT der man har undersøkt hvordan mentale faktorer påvirker kvinners prestasjon i kamp. Forskerne har både sett på treningsmiljø og personlige egenskaper blant kvinner som spiller fotball på de to øverste nivåene innen norsk fotball.

– Funnene viser at spillere som rapporterer om et mestringsklima presterer bedre på fotballbanen, sier Susann Dahl Pettersen. 

Hun er psykolog og stipendiat ved Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) i prosjektet Female Football Research Centre, ved UiT.

Susann Dahl Pettersen
Susann Dahl Pettersen, stipendiat i prosjektet Female Football Research Centre ved UiT. Foto: UiT/Jonatan Ottesen

Hun forklarer at et trenerskapt motivasjonsklima handler om hva spillerne opplever at hovedtrener legger vekt på. I et mestringsklima fokuserer trenere på individuell utvikling og innsats i stedet for resultater.

– Det motsatte av et trenerskapt mestringsklima er fokus på resultater og at man skaper en sterk konkurranse mellom spillerne i laget og sammenligner spillerne med hverandre i større grad enn å se på utviklingen hos den enkelte. Men siden vi har sett på spillernes opplevelse av miljøet, så kan ulike spillere oppleve det trenerskapte miljøet forskjellig, presiserer Dahl Pettersen.

Ny metode for å måle prestasjoner

Til sammen 156 kvinnelige fotballspillere fra 17 lag i Toppserien og 1.divisjon i Norge har deltatt i studien.

De psykologiske faktorene ble målt gjennom spørreskjema, mens prestasjonene til spillerne er innhentet fra analyseselskapet InStat. InStat gir en individuell score ut fra spillernes totale prestasjon i kamp.

– Det som er spesielt med denne mer objektive metoden er at den er posisjonsspesifikk prestasjonsscore, sier Dahl Pettersen.

Personlighetstrekk

Når det gjelder personligheten til spillerne, viser studien at de kvinnene som er såkalt ekstroverte, eller utadvendte kan dra god nytte av det på fotballbanen.

– Årsaken til det kan være at de ekstroverte er bedre til å kommunisere på banen både verbalt og med kroppsspråk. Samtidig er fotballprestasjoner sammensatt, hvor fysiologiske, taktiske og tekniske egenskaper også spiller inn, sier Dahl Pettersen.

Når det gjelder personlighetstrekk, mener Dahl Pettersen at det er vanskelig å gjøre noe med akkurat det, fordi personlighetstrekk er relativt stabile.

Mestringsklima er lettere å gjøre noe med. 

Kampsituasjon på fotballbanen mellom to lag. Et lag i svart og et lag i rødt.
Et treningsklima som fokuserer på mestring fremfor prestasjon er i følge UiT forskningen gunstig for prestasjon på fotballbanen. Her fra førstedivisjons-kamp mellom TIL2020 og Hønefoss. Foto: Oddleif Larsen

Viktig å inkludere alle

For å skape et mestringsklima er det flere deler ved miljøet trenere kan ta hensyn til, ifølge Dahl Pettersen.

– Trenere vil kunne bruke denne informasjonen til å legge mer vekt på å skape et mestringsklima. Da er det essensielt at alle spillere føler seg viktig for laget og sett av treneren for å prestere bedre, sier fotballforskeren.

Hun forklarer at man kanskje må gi ekstra oppfølging til de som ikke er i en fast startellever. For at de også skal vite at de er like viktige for laget og føle seg like inkludert selv om de ikke har spilt i 90 minutter.

– Det er også viktig at de har egne utviklingsmål som blir fulgt opp og evaluert, avslutter Dahl Pettersen.

Les forskningsartikkelen her: Beyond physical ability—predicting women’s football performance from psychological factors

Fotballspillere som gir hverandre en high five før kampstart.
– Det er essensielt at alle spillere føler seg viktig for laget og sett av treneren for å prestere bedre, sier fotballforsker Susann Dahl Pettersen. Foto: Oddleif Larsen
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.05.23 19:45 Oppdatert: 12.05.23 11:31
Helse og velferd Idrett og friluftsliv

Om Female Football Research Centre (FFRC)

Målet er å få innsikt i hva som påvirker prestasjonsevnen og den generelle helsen hos kvinnelige elitespillere, slik at norsk, og internasjonal, kvinnefotball kan nå nye høyder med sunne spillere.

Ledes av Svein Arne Pettersen ved Idrettshøgskolen, UiT. 

Finansieres av Tromsø forskningsstiftelse og UiT Norges arktiske universitet.  

Vi anbefaler