Tung EU-støtte til teknologibedrifter ledet av kvinner

De startet som studentbedrifter ved UiT – og mottar nå støtte fra Women TechEU for banebrytende dypteknologiske innovasjoner.

To personer som smiler til kamera
Tilbake i 2017 fikk UiT-studentene Anna Dranovska og Johan Fredrik Ravn støtte fra STUD-ENT. Seks år senere står de bak selskapet Medsensio AS. Foto: Forskningsrådet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.04.23 15:30 Oppdatert: 21.04.23 15:20
Naturvitenskap Teknologi

Bedriftene Medsensio AS og Woid AS er to av åtte norske start-ups ledet av kvinner som har sluppet gjennom nåløyet hos den relativt ferske EU-ordningen. Et nåløye fordi det lå hele 467 søknader fra 35 medlemsland på bordet i den andre søknadsrunden til Women TechEU-programmet.

Fantastisk flott!

Camilla Brekke, prorektor forskning og utvikling ved UiT, er strålende fornøyd med tildelingen:

UiT sier i vår strategi at vi skal fremme tverrfaglighet, samskapning og innovasjon, og da er det fantastisk flott å se disse to gode innovasjonseksemplene fra tidligere UiT-studenter. Gratulerer til alle involverte i oppstartsbedriftene!

Medsensio ble etablert tilbake i 2017 av Johan Ravn, tidligere student ved IFI og Anna Dranovska, tidligere student ved Handelshøgskolen ved UiT, i samarbeid med professor Lars Ailo Bongo ved IFI. Bedriften ble i 2021 tildelt UiTs innovasjonspris for arbeidet med å bruke dataalgoritmer og maskinlæring til å undersøke lungelyder.  

Hjelp til hørselshemmede

Bak etableringen av Woid står de tidligere UiT-studentene Mariel Ellingsen, utdannet sivilingeniør i informatikk og Ivanna Ustymenko, som er utdannet markedsfører og programvareutvikler. 

Mariel Ellingsen er en av gründerne av Woid AS. Foto: Privat

Woid har utviklet applikasjonen (h)ear, et hjelpemiddel for høreapparatbrukere. Dagens høreapparater er ikke nok i situasjoner med mye bakgrunnsstøy eller på steder med dårlig akustikk. Det finnes en del assisterende teknologi som skal bistå høreapparatene i slike situasjoner, men Woids løsning er å bruke mikrofonen som allerede finnes i mobiltelefoner, og dermed gjøre teknologien tilgjengelig for alle.

Disse to bedriftene er jo eksempler på at UiT-studenter jobber godt på tvers av fag og fakultet, og at Institutt for informatikk (IFI) sin satsing på innovasjon og innovasjonslab gir resultater, sier instituttleder Anders Andersen ved IFI etter tildelingen.

Banebrytende teknologi

Samtlige av de 134 selskapene som nå mottar et tilskudd på inntil 75 000 euro, har det til felles at de ledes av kvinner, står bak banebrytende dypteknologiske innovasjoner og at de opererer på tvers av forskjellige industrisektorer. Prosjektene spenner fra utvikling av nye legemidler til karbonfangstteknologier og digitale læringsløsninger, og mer enn 15 av selskapene er opprinnelig gründerbedrifter fra universiteter. 

Selskaper som driver med dypteknologi utvikler egen og unik teknologi, for eksempel ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens - og gjerne med tung forskning i bunnen.

Ekstra hinder

Europeiske dypteknologiselskaper er ifølge Women TechEU pr i dag verdsatt til over 700 milliarder euro. Samtidig er dette en bransje hvor kvinner i stor grad er underrepresentert. Det blir påpekt at oppstartsbedrifter på området gjerne har en lengre FoU-syklus, og at det ofte tar mer tid og kapital å bygge opp virksomheter innenfor dypteknologi. I tillegg møter kvinner innen dypteknologi ofte et ekstra hinder knyttet til kjønnsskjevhet og stereotypier, ifølge Women TechEU.

Et annet likhetstrekk mellom de to opprinnelige UiT-bedriftene, er at begge tidligere har mottatt støtte via STUD-ENT (StudentEntreprenørskap), en Innovasjon Norge-ordning som retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studiene. Medsensio mottok en million kroner i 2017, og Woid det samme i 2022. 

Nylig mottok for øvrig to nye UiT-bedrifter midler fra STUD-ENT, henholdsvis Leikanger Innovations as og Usersights as.

 

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.04.23 15:30 Oppdatert: 21.04.23 15:20
Naturvitenskap Teknologi
Vi anbefaler