Fremtidens sykepleiere må bidra til innovasjon

Sykepleiere må tørre å tenke nytt og selv være med å utvikle nye og smarte løsninger i fremtidens helsevesen. UiT Norges arktiske universitet har i samarbeid med Ungt Entreprenørskap begynt å trene disse studentene i problemløsning.

Studenter
Uformelle vinnere av beste idé - bedre og mer realistisk bruk av simulering for sykepleierstudentene. Bak fra venstre: Sander Rise Løvås, Kasper Konow, Tobias Isaksen, Stine Helen Rosenkranz, Charlotte Kjellbergvik. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 02.02.23 17:19 Oppdatert: 06.02.23 08:38
Helse og velferd Studentliv / Studier

På UiT i Harstad var det lettere nervøs stemning når studentene på tredje og siste året i bachelorstudiet på sykepleie skulle opp til muntlig gruppeeksamen med vekt på innovasjon, organisasjon og ledelse.

Studentene har først deltatt på en innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Troms, der de har fått en innledning i hva som kreves for å gjøre en god idé om til et konkret produkt. Deretter har de i samarbeid med Harstad kommune og Kommunesektorens organisasjon (KS) pekt ut aktuelle problemstillinger, som de deretter skal foreslå løsninger på i form av en avsluttende eksamen.

Dette er første gang det arrangeres et slikt kursemne ved UiT, og hensikten er å trene det som blir fremtidens sykepleier til å delta mer aktivt i å finne de gode løsningene helsevesenet trenger.

– Tanken er at når disse studentene kommer ut i arbeidslivet, så skal de være med på å effektivisere prosessene de er en del av, sier Frank-Halvar Solvang, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap (UE) i Sør-Troms.

UiT og UE
Helsesektoren står overfor store utfordringer og det må tenkes smartere. Derfor må fremtidens sykepleiere lære seg å selv bidra til å løse mange av problemene. Universitetslektor Anita Nytræ Halland og Frank-Halvar Solvang, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap (UE) i Sør-Troms, har jobbet sammen. Foto: Tomas Rolland/UiT

Alle kan drive med innovasjon

Tilgangen på arbeidskraft blir stadig tøffere, og i helsesektoren er dette spesielt tydelig. Det er krevende å rekruttere nok personell og det er krevende å holde på de ressursene man har. Det må tenkes nytt.

– Sykepleierfaget og omsorgsyrket er et kjempegodt eksempel på at her trenger vi nytenking. Det er kanskje ikke innen denne sektoren man har tenkt mest på innovasjon og nyskapning, men nå begynner man å få fokus på det, og det er kjempeviktig, sier Solvang.

Hvem er vel bedre til å foreslå nye løsninger, enn de som står midt opp i utfordringene? Men for å få til dette, så må innovasjon gå fra å være noe bare noen få gjør – til å bli allemannseie. Dette krever endring i både mentalitet og kultur.

Solvang peker på at det derfor er en fordel at studentene er forberedt og har øvd seg på å være kreativ.

– Da er de vant til å tenke problemløsning, før de kommer ut i arbeidslivet. Det er en veldig god egenskap å ha med seg, sier Solvang.

Studentene har fått ekstra undervisning

For å gi sykepleierstudentene litt mer faglig ballast, har de fått ekstra undervisning i velferdsteknologi, organisasjon og ledelse, pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid, helhetlig pasientforløp, innovasjon og veiledningskompetanse.

– De har fått et teoretisk grunnlag for å kunne ta fatt på dette arbeidet, sier Anita Nytræ Halland, universitetslektor og ansvarlig for gjennomføringen av dette emnet på sykepleierstudiet i Harstad.

Halland understreker hvor viktig det er med samarbeid i et slikt prosjekt.

– Det er så viktig at vi har kunnet samarbeide med Harstad kommune og KS om dette. De har kommet med en overordnet problemstilling, som er helt reell, så har studentene ut fra det laget en mer presis problemstilling og jobbet med fag og forskning for å utvikle forslag til innovative løsninger, sier Halland.

Samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS)


Jobben med å trene studentene i innovasjon er et ledd i et større prosjekt, Tørn-prosjektet, som er satt i gang av Kommunesektorens organisasjon (KS).

Camilla Hjelle
Camilla Hjelle i KS hadde tatt turen til Harstad for å være med å bedømme de ulike forslagene studentene presenterte. Foto: Tomas Rolland/UiT

Her gjøres det, i samarbeid med norske kommuner, forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og Harstad kommune er med i dette arbeidet.

Camilla Hjelle, seniorrådgiver i KS, satt i juryen som bedømte de ulike bidragene. Hun tror slike nye måter å tenke på er nødvendig i fremtiden.

– Jeg tenker at det er kjempespennende å la studentene selv tenke innovativt og at de trener på det og finner løsninger og reflekterer over det sammen. For det trenger vi i den tiden som kommer nå, sier Hjelle.

Vinnerne vil senke realitetssjokket


Selv om dette var en avsluttende eksamen for studentene, ble det i tillegg holdt en uhøytidelig kåring av beste idé. Juryen bestod av representanter fra Harstad kommune og KS.

Juryen mente den beste ideen tilhørte gruppen som foreslo helt konkrete tiltak universitetet kan gjøre for å gjøre overgangen til arbeidslivet enklere for studentene.

Studentene beskriver det «realitetssjokket» som mange nyutdannede opplever når de kommer ut i arbeidslivet, der de møter mange komplekse og sammensatte utfordringer som de kanskje ikke er forberedt på.

Selv om de har øvd mye på den kliniske kunnskapen de må ha, er de ikke godt nok forberedt på alle de organisatoriske utfordringene de vil måtte bryne seg på.

– Vi mener at det som danker ut nye sykepleiere, det er jo ikke om man har den kliniske kompetansen. Det er om man har den organisatoriske. Klarer du å fordele oppgaver? Klarer du å håndtere vanskelige oppgaver og stå i en hard arbeidshverdag? spør Stine Helen Rosenkranz, en av studentene i gruppen.

De argumenterer derfor for å gi sykepleierstudentene det de kaller dobbeltkompetanse, og at mye av dette kan løses gjennom å utvide simuleringstreningen de allerede bruker mye tid på.

Ved å gjøre simuleringen mer reell og utfordrende, må studentene ta flere selvstendige valg og de må lære seg å jobbe med de organisatoriske sidene som det å fordele vakter, håndtere uventede problemer og løse utfordringer som de senere vil møte i arbeidslivet.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 02.02.23 17:19 Oppdatert: 06.02.23 08:38
Helse og velferd Studentliv / Studier
Vi anbefaler