UiT og NORCE inngår samarbeidsavtale

UiT Norges arktiske universitet og forskningsinstituttet NORCE skal samarbeide mer om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling, med særlig vekt på nordområdene.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen (t.v.) og konstituert konsernsjef i NORCE, Thor Arne Håverstad under signeringen.
Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen (t.v.) og konstituert konsernsjef i NORCE, Thor Arne Håverstad under signeringen. Foto: Kjetil Rydland/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 02.02.23 11:12 Oppdatert: 02.02.23 11:49
Helse og velferd Klima Samfunn og demokrati Teknologi

UiT og NORCE har en felles ambisjon om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Avtalen som nå er inngått skal bidra til økt samarbeid om forskning og forskningsbasert innovasjon, og til å skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.

– Vi i nord har samarbeidet med UiT i 40 år, men etter fusjonen og etableringen av NORCE møter vi UiT på en mye større flate, og det åpner seg muligheter for samarbeid rundt store satsninger som de nye «missions», EU-prosjekter og senterordningene på fornybar forskningsdrevet innovasjon. Sammen vil vi bli en kraftfull aktør som bidrar til å utvikle samfunn og næringsliv i nord, møte utfordringene med et klima i endring, digitalisering, elektrifisering  og alle aspekter av det å bygge et bærekraftig samfunn for fremtiden, sier Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge.

Styrker kontakten mellom fagmiljøer

Partene har en ambisjon om at samarbeidet skal gi økt FoU-aktivitet og -kvalitet hos begge parter, og at felles aktiviteter skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Det er viktig at NORCE og UiT nå videreutvikler og forsterker det langvarige og gode samarbeidet som er etablert. Særlig spennende blir det å utvikle et tettere samarbeid rettet inn mot forskningsmidler fra Horisont Europa, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE ser frem til et tettere samarbeid:

Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge (t.v.), konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke og rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.
Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge (t.v.), konstituert konsernsjef Thor Arne Håverstad, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke og rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. Foto: Camilla Aadland/NORCE

– Samarbeidsavtalen bekrefter at UiT og NORCE ser verdien av samarbeid innenfor forskning og innovasjon framover, der vi i felleskap kan bidra økt til forsknings- og innovasjonsinnsats i en stadig viktigere region for Norge og det internasjonale samfunnet, sier Håverstad.

Toppledelsen ved NORCE og UiT vil møtes årlig for å diskutere saker knyttet til samarbeidet. I det daglige vil en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra NORCE og UiT ivareta løpende oppgaver. Samarbeidsprosjekter vil bli regulert gjennom særskilte prosjektavtaler.

– Vi har den senere tiden hatt god dialog om et forsterket samarbeid. Vi har komplementære miljøer og en forskningsinfrastruktur i toppklasse. Det legger et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene i denne avtalen, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Sterk regional forankring

Ved å samarbeide i utvalgte prosesser om nasjonale og internasjonale midler til større satsinger, vil partene kunne stå sterkere. Partene ønsker blant annet å samarbeide strategisk om forskningssentre og EU-satsinger.

Samarbeidet vil særskilt omfatte:

  • Felles senterdannelser
  • Felles eksternt finansierte forskningsprosjekter
  • Utveksling av personell (II-stillinger)
  • Samarbeid om lokaler, infrastruktur og vitenskapelig utstyr
  • Kurs- og utdanningssamarbeid (hospitering master, phd)
  • Profilering
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 02.02.23 11:12 Oppdatert: 02.02.23 11:49
Helse og velferd Klima Samfunn og demokrati Teknologi
Vi anbefaler