– Vi trenger et tettere samarbeid i Nord-Norden

Et tettpakket auditorium på forskningsfartøyet Kronprins Haakon var arena for å diskutere fremtidige utfordringer for nordregionen, under paraplyen Arctic Five Extended.

Strategisk rådgiver ved UiT, Geir Heggås Bakkevoll, modererte diskusjonen.
Strategisk rådgiver ved UiT, Geir Heggås Bakkevoll, modererte diskusjonen. Foto: Kjetil Rydland/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 01.02.23 15:35 Oppdatert: 02.02.23 14:51
Arktis Bærekraft Geopolitikk Samfunn og demokrati

Arctic Five er et etablert partnerskap mellom Luleå universitet, UiT Norges arktiske universitet, Umeå universitet, universitetet i Lappland, og universitetet i Oulu. Rundebordskonferansen om bord i Kronprins Haakon i dag, er et initiativ fra UiT for å styrke dette samarbeidet.

– UiT har hatt et langt og bredt samarbeid med universiteter nord i Sverige og Finland som har vært viktig for utvikling av våre fagområder. Vi har likevel i for liten grad koblet sammen våre utvidede nettverk i nærings- og samfunnsliv. Dette møtet er en start på å få til nettopp det. Vi har mange like utfordringer og muligheter knyttet til demografi, avstander og grønn omstilling. Jeg er sikker på at et tettere og bredere samarbeid i Nord-Norden vil skyte fart i kunnskapsbaserte og kreative løsninger for å møte disse, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

Vil diskutere nord i nord 

Bakteppet for konferansen er at investeringer og planer for grønn omstilling og bærekraftige næringer vokser raskt frem i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland og at det europeiske Arktis har fått økt strategisk relevans. Den nåværende geopolitiske situasjonen og diskusjonene om å inkludere Sverige og Finland i NATO styrker den strategiske interessen i denne regionen. Samtidig deler de tre landene utfordringer som redusert fremtidig arbeidskraft, kraftunderskudd og avstand til internasjonale markeder og mellom byer. Diskusjonene om disse sakene, både mulighetene og utfordringene, har en tendens til å gå i aksen mellom nord og sør. Derfor har UiT tatt initiativ til å diskutere nordregionen i nordregionen.

Kommunaldirektør Nivi Strunz i Qeqertalik kommune på Grønland var en av de som deltok på konferansen.
Kommunaldirektør Nivi Strunz i Qeqertalik kommune på Grønland var en av de som deltok på konferansen. Foto: Kjetil Rydland/UiT

– Universitetets samfunnsoppdrag er bredere enn kun å tilby utdanning og utføre forskning; vi skal bidra til å bygge samfunn. Det er midt i kjernen av hvorfor UiT i sin tid ble etablert. Derfor er det bare naturlig at vi nå tar initiativ til dialog på tvers av landegrensene på Nordkalotten og på tvers av sektorene politikk, næringsliv og akademia for å sette retning for bærekraftig samfunnsutvikling og nytt næringsliv i nord, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

Følges opp i november

Noe av det som ble diskutert var hvordan vi kan styrke kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling på tvers av landegrensene, hvilke tiltak som må iverksettes for å legge til rette for nye former for økonomisk aktivitet og innovasjon og partnerskap med både privat næringsliv og det offentlige, hvordan behovet for kompetanse kan møtes ved å styrke grenseoverskridende samarbeid, og hvordan Arctic Five kan være en pådriver for et styrket samarbeid mellom akademia, politikk og næringsliv.

Innspillene fra rundebordskonferansen vil bli fulgt opp av et Arctic Five Extended-seminar i Umeå i november 2023 med deltakere fra akademia, næringsliv og regionale myndigheter.

Robert Ylitalo fra LKAB (t.v.), Päivi Ekdahl, Development Director Regional Council of Lapland og Maja Terning, Business Oulu deltok også på konferansen.
Robert Ylitalo fra LKAB (t.v.), Päivi Ekdahl, Development Director Regional Council of Lapland og Maja Terning, Business Oulu deltok også på konferansen. Foto: Kathrine Tveiterås/UiT
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 01.02.23 15:35 Oppdatert: 02.02.23 14:51
Arktis Bærekraft Geopolitikk Samfunn og demokrati
Vi anbefaler