Ny metode gir enklere og mer nøyaktig måling av nyrefunksjonen

Forskere i Tromsø har utviklet en ny metode for å måle nyrenes evne til å filtrere, ved hjelp av en blodprøve. Studien ble nylig publisert i New England Journal of Medicine.  

Forskergruppen RENIS er en undergruppe av Tromsøundersøkelsen.
Forskergruppen RENIS er en undergruppe av Tromsøundersøkelsen. Foto: UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.01.23 14:50 Oppdatert: 27.01.23 15:03
Helse og velferd

– Sammen med europeiske partnere har vi utviklet en ny formel, sier Toralf Melsom som er overlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet.  
 
Den såkalte EKFC-formelen (European Kidney Function Consortium) er trolig bedre til å beregne nyrefunksjonen, som er nyrenes evne til å filtrere, enn formelen som i dag brukes av laboratorier verden rundt. 
 
Melsom har sammen med UiT-professor Bjørn Odvar Eriksen organisert nyreundersøkelsen «The Renal Iohexol Clearance Survey» (RENIS), en understudie av Tromsøundersøkelsen. Sammen med data fra flere andre undersøkelser er resultater fra denne studien av tromsøværinger brukt for å utvikle den nye formelen.   

Viktig for klinisk praksis 

– Nyrefunksjonen spiller en viktig rolle for helsa og er en sentral faktor i medisinsk behandling, sier Melsom.  

 Mer enn hver tredje eldre person antas å ha nedsatt nyrefunksjon. Siden gullstandard-metoden for å måle nyrefiltrasjonen er komplisert og tidkrevende, brukes i stedet formler til å estimere filtrasjonsevnen ut fra nivåer av avfallsstoffene kreatinin eller cystatin C som måles i en blodprøve.  
 
– Problemet er at denne metoden er unøyaktig og kan være svært misvisende hos enkeltpasienter. En feilberegning av nyrefunksjon kan få alvorlige konsekvenser for pasienter med tanke på diagnose av nyresykdom og dosering av medikamenter som antibiotika og cytostatika, sier Melsom.

Professorene Bjørn Oddvar Eriksen og Toralf Melsom ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Professorene Bjørn Oddvar Eriksen og Toralf Melsom ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: UiT

Store feilkilder

Dagens formel for å beregne nyrefunksjonen (CKD-Epi-formelen fra 2009) baserer seg på variablene kreatinin, kjønn, alder og rase. Blant annet fordi rase er et misvisende begrep, ble det i 2021 utviklet en ny «rase-fri» formel som foreløpig bare er tatt i bruk i USA.  
 
– Studien vår viser at begge disse metodene for å beregne nyrefunksjon avviker fra den faktisk målte nyrefunksjonen med mer enn 30 prosent hos cirka 20–25 prosent av de som ble undersøkt, forteller Melsom.  
 
I praksis medfører dette et så stort avvik at formlene ikke skiller tilstrekkelig mellom en normal nyrefunksjon og en vesentlig nedsatt nyrefunksjon som ved nyresykdom. 

Den nye EKFC-formelen

EKFC-formelen kan bruke enten kreatinin, cystatin C eller begge filtrasjonsmarkørene samlet. Metoden er tilpasset populasjonen den brukes i (ved bruk av for eksempel europeisk referanse-nivå for kreatinin og cystatin C) men bruker ikke rase-variabelen. EKFC-formelen ble testet på personer med ulik nyrefunksjon og av ulik etnisitet, det vil si personer av europeisk, amerikansk og afrikansk opprinnelse.  
 
– Med denne nye metoden feilestimeres nyrefunksjonen hos betydelig færre pasienter. Med EKFC-formelen forekommer avviket på over 30 prosent kun hos 10–15 prosent av deltakerne i studien, noe som er klart bedre enn eksisterende formler, understreker Melsom og legger til:   
 
– Hvorvidt den nye formelen vil erstatte dagens metode i Europa og kanskje globalt gjenstår å se. 

Lenke til artikkelen i New England Journal of Medicine: 

Cystatin C–Based Equation to Estimate GFR without the Inclusion of Race and Sex

 
 
 

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.01.23 14:50 Oppdatert: 27.01.23 15:03
Helse og velferd
Vi anbefaler