Hvordan håndtere et Arktis under press?

Økosystemer i nordområdene opplever raske klimaendringer, og de drastiske effektene forsterker hverandre. På årets Arctic Frontiers-konferanse spør vi hvordan vi kan håndtere risikoen forbundet med økosystemer under stort stress. 

En dame på et forskningsskip holder opp en sjøorganisme.
RISIKOVURDERING I ARKTIS: Postdoktor Terri Souster skal diskutere hvordan vi kan redusere påvirkningene i Arktis. Foto: Privat
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.01.23 08:37 Oppdatert: 26.01.23 14:56
Arktis Bærekraft Hav

Arktiske marine økosystemer står nå overfor det man kaller et kumulativt press fra flere sektorer. De raske klimaendringene resulterer i tilbaketrekning av havis, økende havtemperaturer, arter som beveger seg lenger nord og økt fiskeripress. Mer åpent vann fører til mer skipstrafikk og støy. 

 Under årets Arctic Frontiers-konferanse skal UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva samle forskere, ledere og interessenter knyttet til fiskeri- og skipsfart i nordområdene. Sesjonen gir en rekke perspektiver på hvordan man kan drive såkalt kumulativ risikostyring i Arktis. 

En illustarsjon av hvordan istap, temperaturøkning, fiske, og støy presser økosystemene i nord.
SAMLET PÅVIRKNING: Noen av faktorene som stresser økosystemene i Arktis. Foto: CLEAN

 Hva kan løsningene være?  

– Foredragsholdere, paneldeltakere og publikum skal diskutere hvordan man kan forstå og vurdere den samlede risikoen for arktiske marine økosystemer, hvordan man presenterer og bruker vitenskapelig kunnskap og data, og hvordan man best tilpasser regelverk og forvaltningsregimer for å redusere påvirkningene, sier Terri Souster, som er postdoktor ved UiT. 

Målet med arrangementet er å bringe ulike standpunkt og ekspertise sammen for å kunne utforske mulige veier til en bærekraftig risikostyring i nordområdene. 

 Utforsker mulige veier  

– Sesjonen vår har som mål å være interaktiv, med et fleksibelt panel med deltakere fra forskning, næringsliv og forvaltning, som bytter på å diskutere. Publikum vil bli invitert til å delta i diskusjonen og bidra med spørsmål, kommentarer og ytterligere innsikt, forklarer Souster. 

Arrangementet vil fokusere på casestudier fra Barentshavet og kysten i Nord-Norge, og vil ha bidrag fra forskningsprogrammet CLEAN (Cumulative Impact of Multiple Stressors in High North Ecosystems). 

I panelet:  
Terri Souster, BarentsRISK, CLEAN, UiT Norges arktiske universitet.
Robertina Sebjanic, Sound Scape.
Alan Haynie, ICES Danmark.
Jennifer Bailey, ICES og NTNU.
David Lusseau, DTU Aqua, Danmark .
Frank Bakke-Jensen, Fiskeridirektoratet i Norge .
Tor Are Vaskinn, Fiskebåt.
Cecilie Hansen, Havforskningsinstituttet.

 Arrangementet på Facebook.

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.01.23 08:37 Oppdatert: 26.01.23 14:56
Arktis Bærekraft Hav
Vi anbefaler