Grete Mehus er Finnmarks første professor i sykepleie

Grete Mehus, som er ansatt ved UiTs institutt for helse- og omsorgsfag i Hammerfest, har gjennom et langt liv innenfor fagområdet bidratt med et glødende engasjement for utvikling av sykepleiefaget. Opprykket til professor ble markert ved UiT i Hammerfest.

 

 

Emaus og Mehus og ei bok
FINNMARKS FØRSTE: Grete Mehus (t.h) er den første professor i sykepleie i Finnmark her sammen med avtroppende instituttleder for Institutt for helse- og omsorgsfag, professor Nina Emaus. Foto: Linda Okstad/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.01.23 14:40 Oppdatert: 26.01.23 14:43
Arktis Helse og velferd Om UiT Hammerfest

Med engasjement og utvikling, har Grete Mehus bidratt til utdanningen av et tusentalls nye sykepleiere og spesialsykepleiere gjennom de siste 29 årene, ble det fortalt under feiringen av den nye professoren i sykepleie. 

Selv startet Grete på sin sykepleierutdanning i 1983 ved Finnmark sykepleierskole i Hammerfest. Hun arbeidet på Hammerfest sykehus gjennom hele 1980-tallet og frem til 1994. Først arbeidet hun som sykepleier og senere som intensivsykepleier. Allerede i 1994 startet hun sin akademiske karriere, først som høgskolelærer på Avdeling for Helsefag i Hammerfest som den gang nylig var blitt en del av Høgskolen i Finnmark. Grete ble lektor i 2002 og avla senere sin PhD ved UiT i 2012 med avhandlingen: Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: En studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking, ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. 

Sykepleie for distriktene

Grete har i tiden som førsteamanuensis hatt et tydelig fokus mot utøvelsen av sykepleie i distriktene i Finnmark. Hun har vært opptatt av både å beskrive, forklare og begrunne hvorfor sykepleieren arbeider bredere, mer avansert og selvstendig i distriktene enn i mer urbane strøk. Gjennom arbeidet med distriktsykepleie har Grete Mehus satt de små finnmarkskommunenes kompetansebehov på agendaen, samtidig som hun i tillegg har bidratt til å stadfeste betydningen av sykepleierens rolle for pasienter og brukere som bor i små samfunn. 

Også den samiske sykepleieren, den samiske pasienten og de samiske helsetjenestene har vært gjenstand for Grete Mehus sitt kyndige blikk. Hun har i en årrekke vært opptatt av å rette fokus mot betydningen av kulturell trygghet for de samiske pasientene og behovet for særlig kompetanse på samiske forhold innenfor sykepleiefaget. Gjennom dette arbeidet har hun hatt en sentral rolle i oppstarten av den samiske sykepleierutdanningen i Kautokeino som tok opp første kull i 2021.

Toppstilling for rurale strøk

Under markeringen av at Finnmark har fått sin første professor i sykepleie, ble det under en tilstelning ved institutt for helse- og omsorgsfag i Hammerfest i går understreket at hun har gått foran i mange år. Hun har vist at det er mulig å oppnå toppstilling innenfor universitetssektoren også gjennom å bygge sin kompetanse i rurale strøk. Det ble også understreket at hun som kollega med sitt milde og kloke vesen alltid har vært en drivkraft for andre. Det ble slåt fast at hun er en motivator som mer enn gjerne bidrar og engasjerer seg i sine kollegers fagutvikling, forskning og kompetanseheving.

Med hennes lange erfaring innenfor sykepleierprogrammet i Finnmark, i tillegg til sin omfattende vitenskapelige produksjon, er hennes kompetanse bedømt til meget god av bedømmelseskomiteen. Og de slår fast at de ser frem til å følge Grete Mehus sin videre forskning.

Viktig for fagmiljøet

Som Gretes leder forteller assisterende instituttleder Linda Okstad at det er en meget gledelig begivenhet å få feire Grete Mehus sitt professor-opprykk.

Linda Portrett
BETYDD MYE: Assisterende instituttleder Linda Okstad slår fast at professor Grete Mehus har betydd mye for utviklingen av sykepleierfaget i distriktsd-Finnmark. Foto: /UiT

– Hun er svært viktig for fagmiljøet og for studentene innenfor sykepleiefaget i hele Finnmark. Hun er en tydelig stemme for både pasientene og for sykepleierne som har sitt daglige virke i hele Distrikts-Norge. Å bli professor innebærer målrettet og strategisk arbeid på mange plan gjennom en årrekke. Det at vi har fått dette til i Finnmark er intet mindre enn en stor glede og stolthet for oss alle, avslutter assisterende instituttleder Linda Okstad. 

 

 

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.01.23 14:40 Oppdatert: 26.01.23 14:43
Arktis Helse og velferd Om UiT Hammerfest
Vi anbefaler