Studenter trenes i innovasjon

UiT Norges arktiske universitet og Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark har nylig inngått en overordnet institusjonsavtale. Det første konkrete samarbeidsprosjektet er en innovasjonscamp for sykepleiestudenter, der studentene jobber med løsninger for fremtidens helsevesen.

Stine Malm Nilsen, Mimi Ravnåsen, Liv Brandvoll (UE), rektor Dag Rune Olsen (UiT), Ildri Jørgensen (UE), Margit Almendingen.
En av løsningene som ble presentert på innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap og UiT. Fra venstre: Stine Malm Nilsen, Mimi Ravnåsen (studenter), Liv Brandvoll (daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark), rektor Dag Rune Olsen (UiT), Ildri Jørgensen (prosjektleder Ungt Entreprenørskap), Margit Almendingen (student). Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT
Portrettbilde av Næss, Inger Lise
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 18.01.23 10:55 Oppdatert: 18.01.23 10:55
Helse og velferd Studentliv / Studier

Innovasjonscampen ble testet ut som et frivillig tilbud for sykepleiestudenter i 2022, og etter svært gode tilbakemeldinger er opplegget nå en obligatorisk del av et emne i sykepleiefaglig ledelse som studentene tar siste året på sykepleieutdanningen.

Studentene får øvd seg i kreativitet, nyskaping og presentasjonsteknikk, og jobber med reelle problemstillinger utarbeidet av KS (kommunesektorens organisasjon), Tromsø Kommune og UiT.

Denne uka ble noen av prosjektene presentert for Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, og Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Her er noen av løsningene fra studentene: 

  • En bedre varsling for sengeliggende pasienter: I dag har pasienter én knapp de trykker på for å tilkalle sykepleier. Dersom det er få sykepleiere på vakt og flere pasienter ringer samtidig, er det umulig å vite hvem man skal prioritere. Det vil være enklere dersom pasientene har ulike varslinger for nødstilfeller, mat, toalettbesøk osv.
  • Mansjetter for å måle blodtrykket finnes i dag i fire ulike størrelser. Hvis helsepersonell ikke har med seg alle størrelsene ut til pasienter, kan målingene bli unøyaktige. Studentene undersøker om det er mulig å utvikle én mansjett som passer alle.
  • Bruk av kunstig intelligens for å sette opp turnusplaner: For ledere er turnusplanlegging et stort og tidkrevende puslespill. Dersom man kunne brukt kunstig intelligens ville mye tid bli frigjort, og risikoen for feil bli mindre.

 

Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen. Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT
– Alle burde tenke ungt entreprenørskap, også de som er i arbeid.

Det understreket rektor Dag Rune Olsen etter at han hadde fått presentert noen av morgendagens løsninger fra studentene.

– Ved UiT er vi begeistret for å få utdanne unge mennesker. Norge står overfor store utfordringer ettersom befolkningen vår blir stadig eldre, og vi må jobbe med nye, innovative løsninger slik at vi kan opprettholde det gode velferdstilbudet vi har i landet. Dere studenter er en viktig del av den fremtiden og av de løsningene. 

Prøveprosjekt ble permanent

Universitetslektorene Jorun Mikalsen og Karin Johannessen ved Institutt for helse- og omsorgsfag er svært fornøyde med Ungt Entreprenørskap: – Vi hadde denne innovasjonscampen som et prøveprosjekt på sykepleiestudiet i fjor, og tilbakemeldingene fra studentene var så gode at det er flott å få samarbeidet formalisert.

Også Ungt Entreprenørskap er positive til samarbeidsavtalen med UiT:

Jorun Mikalsen, universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Liv Brandvoll, daglig leder i UE Troms og Finnmark, rektor Dag Rune Olsen og Ildri Jørgensen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap.
Jorun Mikalsen, universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Liv Brandvoll, daglig leder i UE Troms og Finnmark, rektor Dag Rune Olsen og Ildri Jørgensen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap. Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT
– Vi er veldig glade for å ha fått UiT med på laget, sier Liv Brandvoll.

– Entreprenørskap handler om å se mulighetene i de problemstillingene vi møter og i UE er det å lære ved å gjøre som gjelder. Vi øver sammen med barn og unge på dette i hele utdanningsløpet, men det blir jo ekstra viktig når man studerer og snart skal ut i arbeidslivet. Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse er etterspurt både i samfunnet og fra studentene, og vi trenger arbeidstakere som er kreative og ser nye løsninger, i alle sektorer. Nå gleder vi oss til å jobbe sammen med UiT med innovasjon innenfor flere utdanningsområder. Dette blir spennende, stråler den daglige lederen i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Om Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskaps visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom praktisk entreprenørskap som metode skal unge forstå betydningen av verdiskaping og nyskaping i arbeidslivet. UE er en ideell organisasjon som jobber med å bygge broer mellom skolen og næringslivet. UE Troms og Finnmark har 12 ansatte, spredt på seks kontorsteder fra Harstad til Vadsø.

Samarbeidsavtalen mellom UE Troms og Finnmark og UiT gjelder ut 2025, og kan forlenges.

Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 18.01.23 10:55 Oppdatert: 18.01.23 10:55
Helse og velferd Studentliv / Studier
Vi anbefaler