UiT samarbeider med industrien for å styrke energiomstillingen i Nord-Norge

Arenaklyngen Energi i Nord, UiT Norges Arktiske Universitet, Mo Industripark og Equinor går sammen om å finansiere en forskningsstilling. Formålet er å bidra til at landsdelens energiressurser i enda større grad bidrar til kompetanse, nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.

To kvinner og to menn poserer i et auditorium
Avtalepartnerne offentliggjorde samrbeidet på Arctic Centre for Sustainable Energy sitt symposium i Tromsø. Fv. Camilla Brekke, Petter Bjørkli, Toril Røe Utvik og Kim-André Åsheim. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 12.10.22 13:45 Oppdatert: 13.10.22 09:18
Bærekraft Energi Om UiT Teknologi

Energi i Nord er en nordnorsk klynge av aktører som skal bidra til å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt ledende region for energiomstilling. Nord-Norge er unikt posisjonert for denne rollen med ressursgrunnlag og industriell tyngde. Gjennom kobling av aktører innenfor hele energi-verdikjeden med kunnskaps- og forskningsmiljøer kan vi bidra til og nå klimamålene samtidig som vi driver verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. Energi i Nord er et kraftfullt samarbeid på tvers av aktører som gjennom forskning og utvikling bidrar til ansvarlig samfunnsutvikling.

en mann i en trapp
Petter Bjørkli leder Energi i Nord. Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant

Klyngeleder Petter Bjørkli mener dette vil være et viktig bidrag for å styrke landsdelens muligheter i den grønne industrielle omstillingen i årene framover.

– Det at så sentrale aktører, med støtte fra Samfunnsløftet, nå går sammen, gjør at vi kan realisere vår ambisjon om å ansette leder for Forskning og Utvikling (FoU) i Energi i Nord. Denne rollen vil være helt sentral i å utvikle Nord-Norge til å ta den ledende posisjonen i energiomstillingen, gjennom koblingen mellom forsknings- og næringsaktører, sier Bjørkli.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker og jobber ut fra visjonen om å være en grønn industripark i verdensklasse.

Kim-André Åsheim, leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, er glad for å at samarbeidet mellom industri og forskning nå blir styrket.

luftbilete av Mo i Rana, en by ved kysten i Norge
Mo Industripark. Foto: Mo Industripark

– Industrien sitter med nøkkelen til å løse flere sentrale samfunnsoppgaver. Det gjelder blant annet kutt i klimautslipp, eksportinntekter for å finansiere velferden i årene som kommer, og å skape arbeidsplasser som kan bidra til befolkningsvekst i landsdelen, sier Åsheim.

Han mener det er store muligheter innen energi i årene som kommer.

– Vi ser at vi har store muligheter for industrielle investeringer og utvikling av sterke kompetansemiljø. Utvikling av nye verdikjeder vil være helt sentralt i tiden framover, sier Åsheim.

Toril Røe Utvik, som leder Equinors Nordområdeenhet, trekker fram mulighetene for å utløse synergier i hele Nord-Norge:

portrett av en kvinne
Toril Røe Utvik, leder for nordområdeenheten i Equinor. Foto: Equinor

– Energi i Nord er etablert som et initiativ på tvers av sentrale næringslivsaktører i energibransjen i nord. En viktig motivasjon for dette samarbeidet er at en ser muligheter for synergier i energiomstillingen ved å tenke helhetlige løsninger på tvers av verdikjedene i landsdelen. Dette vil skape spennende arbeidsplasser i regionen i årene som kommer, og vil kreve ny kompetanse inn i bransjen. Kompetansebygging er derfor viktig, både for å løse nye utfordringer, men også for å sikre framtidig rekruttering, sier Utvik.

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT, er glad for at den nye stillingen er på plass.

– UiT har store forventninger til FoU-arbeidet Energi i Nord. Vårt samfunnsoppdrag fordrer et godt samarbeid med næringslivet for å sammen skape en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling. Sammen med våre partnere i klyngen skal vi jobbe for en grønn energiframtid i nord, sier Brekke.

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 12.10.22 13:45 Oppdatert: 13.10.22 09:18
Bærekraft Energi Om UiT Teknologi
Vi anbefaler