Mangfold, urfolk og minoriteter på dagsorden

Nasjonalt nettverk for samfunnsfag i lærerutdanningene inviterer til årskonferanse i Alta 23. til 25. november i år.

Førsteamanuensis Helge Chr. Pedersen
VIKTIGE TEMA: Førsteamanuensis Helge Chr. Pedersen mener kompetanse om mangfold og det mangfoldige Norge er viktige tema i samfunnsfaget i skolen. Foto: Arkiv/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.10.22 10:15 Oppdatert: 10.10.22 09:09
Arktis Historie Om UiT Pedagogikk Samfunn og demokrati Urfolk Alta

Hvert år inviterer Nasjonalt nettverk for samfunnsfag i lærerutdanningene til en årlig konferanse for de som jobber med utdanning av samfunnsfagene i lærerutdanningene. I år er konferansen lagt til campus Alta og dreier seg om en tematikk som er svært aktuell både for regionen og nasjonalt.

Helge Chr. Pedersen ved UiT i Alta som er en av de ansvarlige for arrangementet sier nettverkets konferanse ønsker å speile at Norge er et mangfoldig samfunn.

bygg uit i Alta hovedinngang
CAMPUS ALTA: UiTs samfunnsfagkonferanse blir arrangert ved UiT i Alta, der mangfold står på programmet i de fleste sammenhenger. Foto: UiT/Arkivet

Inkluderingens perspektiver

– Hovedtema for konferansen i år er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken. Vi ønsker å rette fokus mot disse temaene, både knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hvilke muligheter og utfordringer gir ulike typer mangfold samfunnsfagdidaktikken? Hvordan kan samfunnsfagdidaktikere arbeide teoretisk og praktisk med etiske, digitale, inkluderende aspekter ved mangfold, urfolk og minoriteter? Hvilke muligheter tilfører slike perspektiver samfunnsfagene, spør Pedersen som er førsteamanuensis ved lærerutdanninga i Alta.

Mangfoldskompetanse i faget

Pedersen slår fast at Norge er et mangfoldig samfunn, og utdanningsinstitusjonene fra barnehager til universiteter - skal speile og videreutvikle det at Norge er et mangfoldig fellesskap.

Skolenes nye læreplaner reflekterer dette med mangfold. Å møtes i Alta som på mange måter er i hjertet av Sápmi betyr å delta på en konferanse hvor man treffer på historiske møter mellom ulike kulturer. Våre nordlige historiske erfaringer med mangfold er viktige for hvordan vi i Norge i dag kan forstå mangfold, og hvordan skole og utdanning kan jobbe med mangfold.

– I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt om videre utvikling av hvordan mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk kan oppstå. Øvrige stikkord til disse fagdidaktiske mulighetene og utfordringene kan være: seksuelle minoriteter, diskriminering, forskningsetikk, urfolksmetodikk, digitale læremidler eller verktøy, sier Helge Chr. Pedersen.

Han minner om den utvida fristen for å melde seg på konferansen som er satt til 14. oktober, der en egen stipendiatsamling finner sted onsdag 23. november og selve konferansen tar til torsdag 24. november.

– Vi ser fram til å ønske lærerutdannere fra hele landet velkommen til campus Alta/Áltá/Alattio 23.–25. november 2022, sier Pedersen.

Her er programmet

Det er fortsatt mulig å melde seg på (fristen er 14. oktober). 

Teoretiske problemstillinger

portrett
SAMFUNNSDIDAKTIKK: Kristin Gregers Eriksen er en av foredragsholderne. Foto: Privat

Årets konferanse har invitert to forskere som begge har jobbet med viktige teoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til mangfold, urfolk og minoriteter, men fra ulike faglige ståsteder. Seminaret har disse to hovedinnlederne:

Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfeltet hennes er kolonialitet, rasisme, sosial rettferdighet og antirasisme i skole og utdanning.

Jonny Hjelm

Professor i historie ved Umeå Universitet

portrett jonny hjelm
KRITISK: Jonny Hjelm har publisert kritikk av samisk forskning. Foto: privat

Jonny Hjelm er professor historie ved «Institutionen för idé- och samhällsstudier», Umeå universitet, Sverige. Han har arbeidet mye med arbeidslivs- og fagforeningshistorisk forskning. Og som aktiv samfunnsdebattant har han skrevet mange innlegg der han mener samisk forskning må tåle de samme kvalitetskriterier som annen forskning.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.10.22 10:15 Oppdatert: 10.10.22 09:09
Arktis Historie Om UiT Pedagogikk Samfunn og demokrati Urfolk Alta
Vi anbefaler