Undersøker hvordan hjernen håndterer ulike dialekter

Forskere ved UiT søker personer over 18 år som er født og oppvokst i Nord-Norge til et prosjekt som undersøker såkalt bidialektisme. Hvordan håndterer hjernen flere dialekter?

Jade Sandstedt og Svenja Schmid forbereder elektrodene i ei EEG-hette før registrering av hjerneaktivitet.
Jade Sandstedt og Svenja Schmid forbereder elektrodene i ei EEG-hette før registrering av hjerneaktivitet. Foto: Jason Rothman/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 28.09.22 14:24 Oppdatert: 20.06.23 12:14
Om UiT Pedagogikk Samfunn og demokrati

– De fleste er jevnlig eksponert for andre norske dialekter, leser på både bokmål og nynorsk, og mange kommuniserer dessuten gjerne ved å skrive på dialekt. Vi vet likevel lite om hva slags effekter bidialektisme har på tankeprosesser og hvordan hjernen håndterer denne utbredte språklige variasjonen, sier postdoktor ved Institutt for språk og kultur ved UiT, Jade Sandstedt som leder studien.

Sammenligner med flerspråklighet

Med dette prosjektet håper forskerne å få kartlagt bedre effektene norsk bidialektisme har på språkprosesser. Hvor likt eller ulikt er dette andre former for flerspråklighet? I hvilken grad danner vi egne mentale grammatikker for andre norske dialekter og/eller skriftformer som vi er jevnlig eksponert for?

Hvis du er født og oppvokst i Nord-Norge, er over 18 år og har norsk som førstespråk, kan du bli med i studien.

Meld deg på studien her!

Jade Sandstedt.
Jade Sandstedt. Foto: privat

Bruker EEG for å måle impulser

I studien undersøker forskerne de nevrokognitive aspektene av bidialektisme. Det gjør de ved å analysere hjerneaktivitet mens man leser enkle setninger – enten på bokmål eller på den lokale dialekten. Hjernebølger registreres ved bruk av elektroencefalografi (EEG), som, ved hjelp av elektroder utenpå hodet, måler elektriske impulser i hjernen.

– Ved å undersøke hvordan hjernen håndterer ulike typer grammatiske mønstre i ulike språkformer, håper vi å forstå mer av hvordan hjernen reagerer på og endrer seg som følge av utbredt språklig variasjon i nærstående dialekter og/eller målformer, sier Sandstedt.

Om studien

  • Er finansiert av Høgskulen i Volda og AcqVA Aurora-senteret ved UiT
  • Utføres i både Tromsø og Volda
  • Undersøker bidialektisme – situasjoner der personer bruker eller er i kontakt med flere dialekter og/eller ulike skriftformer av samme språk, som nynorsk og bokmål
  • Ledes av Jade Sandstedt ved Institutt for språk og kultur ved UiT
  • Deltakerne i Tromsø blir bedt om å komme til UiT to ganger i løpet av høsten. I hver runde skal de fylle ut en kort spørreundersøkelse om språkbakgrunn, før de deltar i et EEG-eksperiment (1–1,5 timer)
  • Alle deltakere får et GoGift-gavekort til en verdi av 600 kroner 
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 28.09.22 14:24 Oppdatert: 20.06.23 12:14
Om UiT Pedagogikk Samfunn og demokrati
Vi anbefaler