Dekolonialiserer EUs forskningsprogrammer

En gruppe forskere skal lage forslag til dekolonialisering av EUs forskningsprogrammer gjennom et «roadmap». Blant partnerne er forskningsgruppa Indigenous voices ved UiT Norges arktiske universitet og Samerådet er partnere.

Forskere lavvo UiT i Alta
FORSKERNETTVERK: Dosent Jan Erik Henriksen har samlet forskere fra hele Europa når EU-kommisjonen skal få sitt vegkart presentert. På dette bildet er Henriksen til venstre og Áslat Holmberg fra Samerådet til høyre. De andre forskerne er Anne Chahine, Nina Döring og Stephan Dudeck fra IASS, Institute of Advanced  Sustainability Studies, Tyskland, Josef Elster fra Universitetet i Brno, Thora Herrman fra UFZ knyttet til universitetet i Oulu, Nina Hermansen fra UiT, Britt Kramvig fra UiT, Anja Márjá Nystrø Keskitalo og Eva Fjellheim fra Samerådet og Jorrit van der Schot fra universitetet i Graz. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.09.22 08:30 Oppdatert: 07.09.22 09:15
Arktis Helse og velferd Klima Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Alta

Dette konsortiet av forskere fra hele Europa arbeider nå sammen for å utvikle et dokument til EU-kommisjonen om hvordan gjøre EU’s forskningsprogrammer mer inkluderende når det kommer til forskning i Arktis.

Dosent ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, Jan Erik Henriksen sier det er stor pågang av nye forskningsprosjekter i urfolksområder som må ta hensyn til urfolks kunnskap og verdenssyn. I tillegg er det et behov for å tenke nytt om forskningsetikk og samarbeid. EU som finansierer verdens største forskningsprogram har et stort ansvar for å bidra til inkluderende forskning.

forskere henriksen holmber og herrmann
PROSJEKTLEDELSEN: Dosent Jan Erik Henriksen ved UiT sammen med Thora Herrmann og Áslat Holmberg under arbeidet med det nye «vegkartet». Foto: Magne Kveseth

Synliggjøring

EU Polar Net har finansiert prosjektet  slik at forskerne kan arbeide sammen og skape en «roadmap», som det heter i EU-systemet. Partnerne har gjennomført intervjuer med EU-kommisjonen, og en spørreundersøkelse med blant annet forskere som har erfaring fra samarbeidsprosjekter.

– Vi har også organisert en rekke digitale seminarer med urfolksforskere om samskaping av kunnskap. Vi er opptatt av å bygge broer mellom vitenskaplig og tradisjonell kunnskap, sier dosent Henriksen. Han understreker at de som deltar i dette nettverket er erfarne forskere og kunnskapsbærer fra en rekke ulike institusjoner.

Urfolk og forskning

I søknaden til EU om å gjennomføre dette prosjektet heter det at EU-kommisjonen vil få en vitenskapsbasert redegjørelse for hvordan man kan oppnå målsettingen om mer integrerende, relevant og rettferdig kunnskapsbygging. Sagt på en annen måte vil dette konsortiet vise hvordan man kan samarbeide om urfolksforskning i ulike typer partnerskap. Dette gjelder nytenkning om finansiering, prosjektdesign og nærhet til urfolks kunnskapsbehov. Noe av bakgrunnen for at dette forskersamarbeidet er kommet i stand, er for at EU etterlyser integrering av dekolonial forskningspraksis og initiativ som støtter urfolks rettigheter i Arktis. I programprofilen til EUs polarforskningsprogram er dette særlig fremhevet og «teoretiske og metodiske ambisjoner knyttet til begrepet samskaping vil bidra til å forbedre kapasiteten blant forskere og EU-kommisjonen i deres innsats for å mainstreame dekolonial forskningspraksis og politikk», heter det.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.09.22 08:30 Oppdatert: 07.09.22 09:15
Arktis Helse og velferd Klima Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Alta
Vi anbefaler