Disse prosjektene får støtte fra Forskningsrådet i høst

Hvert år konkurrerer UiT-forskere om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. I august og september blir mange av tildelingene offentliggjort, og nedenfor kan du se hvilke UiT-prosjekter som får støtte. 

Campus Tromsø
Forskningsmidlene skal bidra til fornyelse og utvikling innenfor alle fagområder. Foto: Jonatan Ottesen / UiT
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.09.22 10:02 Oppdatert: 06.09.22 16:26
Om UiT

Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen gratulerer prosjektene som har fått støtte. Foto: Tomas Rolland / UiT

– Gratulerer til alle UiT-forskere og forskningsprosjekter som får støtte fra Forskningsrådet i høst. Konkurransen er hard, særlig med de øvrige breddeuniversitetene, og de som når igjennom nåløyet kan både vise til høy faglig kvalitet og stor arbeidsinnsats. Tildelingene er veldig viktige for at UiT skal styrke seg forskningsmessig, og jeg håper at vi kan lære av de som nå har fått tilslag slik at enda flere kan nå opp i konkurransen om midler til forskning. Det blir ikke minst viktig i en tid hvor en ikke nødvendigvis kan forvente videre vekst i statsbusjettene, sier rektor Dag Rune Olsen.

Det er flere typer tildelinger forskerne kan søke på, blant annet banebrytende forskningsprosjekter (FRIPRO) og ordningen Forskerprosjekt som består av ulike kategorier.

Nedenfor finner du en oversikt over UiT-prosjektene som har fått støtte.

Les også: 770 millioner kroner til norske toppforskere

Prosjektleder Fakultet Tema Prosjekttittel Kroner
Hilde Sommerseth Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Banebrytende forskning Persistence or change? Lessons from the introduction of enhetsskolen in Denmark and Norway 10 106 000
Raymond Kristiansen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Banebrytende forskning A CubeSat formation for space debris characterisation 12 000 000
 Jemma Wadham Fakultet for naturvitenskap og teknologi  Marin Meltwater release of heavy metals from glacIer to ocean in a changing Arctic 12 000 000
 Jasmine Nahrgang Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi  Marin Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish 12 000 000
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.09.22 10:02 Oppdatert: 06.09.22 16:26
Om UiT