Rekord i antall innvilgede EU-søknader for UiT

28 prosent av alle EU-søknader fra UiT i 2021 ble innvilget. Det er ny rekord.

UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
Støtte til forskning: UiT har rekordtall i innvilgede EU-søknader fra 2021. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.08.22 12:00 Oppdatert: 12.08.22 14:20
Om UiT

Nylig kom resultatet på den siste 2021-søknaden til EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og den endelige "fasiten" på hvordan UiT har gjort det i det første året av rammeprogrammet.  

UiT sendte inn til sammen 73 søknader, hvorav 20 ble innvilget.  

Theresa Mikalsen, EU-rådgiver ved UiT.
Theresa Mikalsen, EU-rådgiver ved UiT. Foto: UiT
Det vil si at 28 prosent – altså over en fjerdedel – av alle EU-søknader sendt fra UiT i 2021 ble innvilget. 

– Dette er rekordtall for UiT, sier Theresa Mikalsen. Hun jobber som EU-rådgiver sentralt på UiT, sammen med Kata Bohus.

Til sammenlikning viser Mikalsen til toppårene 2018 og 2019 da 23 prosent av søknadene fra UiT ble innvilget - så dette er tidenes høyeste tall. I tillegg har UiT én søknad som står på reserveliste. 

UiT bevilges dermed 7,17 millioner Euro for prosjektene med utlysning i 2021. Det er også ny rekord; toppåret 2018 i EUs forrige program, Horisont 2020, var på 6,4 millioner Euro. UiT deltar i prosjekter med totalverdi på over 87 millioner Euro. (Denne verdien er ikke endelig og vil øke). 

– Vi er veldig glade for disse strålende resultatene, men vet at UiT har et langt større potensiale til å sende flere søknader og delta på den internasjonale forskningsarenaen, sier Mikalsen.  

Camilla Brekke, prorektor for forskning, UiT
Camilla Brekke, prorektor for forskning, UiT Foto: David Jensen/UiT
Prorektor for forskning ved UiT, Camilla Brekke, mener resultatene vitner om en bra start.
– En styrket innsats mot konkurranseutsatte finansieringskilder er avgjørende for UiTs videre utvikling innen forskning og innovasjon. Resultatene for 2021 vitner om at universitetet har hatt en god start når det gjelder vår deltakelse i EUs 9. rammeprogram Horisont Europa, sier Brekke.
 
Klikk her for en oversikt over UiT-søknadene som er innvilget støtte fra EU.
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.08.22 12:00 Oppdatert: 12.08.22 14:20
Om UiT