UiT blir medeier i Jordobservasjon Tromsø AS

Sammen med Kongsberg Satellitt Services (KSAT) og Tromsø kommune blir UiT Norges arktiske universitet medeier i Jordobservasjon Tromsø AS. Selskapet skal jobbe for å få etablert et nasjonalt senter for jordobservasjon – i Tromsø.

Gruppebilde
Fra venstre: Jan Petter Pedersen, KSAT, Yngve Vassmyr, daglig leder Jordobservasjon Tromsø AS, Camilla Brekke, styreleder Jordobservasjon Tromsø AS og prorektor UiT, Pål Julius Skogholt, Tromsø kommune. Bildet er tatt tidligere ifb. med at Vassmyr ble tilsatt. Foto: KSAT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 11.07.22 10:08 Oppdatert: 12.07.22 15:17
Bærekraft Teknologi

– Sammen med Tromsø kommune og KSAT vil UiT gjennom dette formålsselskapet arbeide for å få etablert et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø, sier prorektor forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet, Camilla Brekke, som allerede er styreleder i selskapet.

Tromsø kommune er vertskommune og ønsker UiT velkommen inn som medeier.

– Dette vil forsterke selskapet ytterligere og gjøre oss enda bedre rustet for den viktige jobben som står foran oss, sier Pål Julius Skogholt, styremedlem fra Tromsø kommune.

KSAT er en stor internasjonal kommersiell aktør innen romteknologi.

– Tromsø kommune og KSAT er svært glad for at UiT innlemmes som eier i Jordobservasjon Tromsø AS. Dette vil styrke selskapet i arbeidet med å etablere det nasjonale sentret i Tromsø, sier Jan Petter Pedersen, styremedlem fra KSAT.

Han peker også på at Tromsøs rommiljø gjennom det nasjonale sentret skal bidra til økt verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser.

En nøkkel til utvikling

Satellittobservasjoner er nøkkelen til effektiv og bærekraftig overvåking av klima og miljø og forvaltning av hav- og islagte områder. Dette bidrar igjen til å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling innen fiskeri, turisme, maritim og offshore sektor, inkludert fornybar energiproduksjon til havs.

Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen gjort det klart at de har ambisjoner om å opprette et nasjonalt senter for jordobservasjon, og at dette bør ligge i Tromsø. Der er det allerede etablert et miljø for romteknologi, med mer enn 400 arbeidsplasser og en årlig omsetning på over 1,5 mrd. kroner.

Et slikt senter skal øke verdiskapning, kunnskapsutvikling og innovasjon basert på jordobservasjonsdata og satellitteknologi og sørge for at Norge utnytter mulighetene som ligger i denne næringen.

Lang erfaring fra romteknologi

UiT har lang og bred erfaring innen romrelaterte fagfelt som romteknologi, romfysikk og jordobservasjon og har tette koblinger til romteknologi-miljøet i Tromsø.

Med den nye avtalen går UiT inn som en av tre eiere i selskapet, noe Brekke er fornøyd med.

– Et samarbeid med øvrige aktører innen jordobservasjon, både regionalt og nasjonalt, er nødvendig for å lykkes med målsetningen til selskapet. Dette er noe vi allerede arbeider godt med i selskapet, med daglig leder Yngve Vassmyr i spissen, sier Brekke.

Hun mener denne satsingen vil bidra til å styrke et allerede sterkt fagmiljø ved universitetet.

Et signal til norske myndigheter

– Det er veldig bra at vi får UiT inn i selskapet, med den tyngden de har innen forskning, utdanning og historikken knyttet til studier av det nære verdensrom og jordobservasjon. Den kompetansen er det viktig å få inn i eierskapet, sier Yngve Vassmyr.

Han er daglig leder i selskapet og jobber for å koordinere innsatsen for å få realisert planene om et nasjonalt senter for jordobservasjon Tromsø.

– Dette er et kraftig signal til norske myndigheter. Vi styrker fundamentet vårt, gjennomfører planer og viser evne og vilje til å bygge det senteret som myndighetene har ambisjoner om å få realisert, sier Vassmyr.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 11.07.22 10:08 Oppdatert: 12.07.22 15:17
Bærekraft Teknologi
Vi anbefaler