For ungdom – av ungdom

Under Festspillene i Nord-Norge har ungdommen i år sitt helt eget festspill, av og for ungdom. Universitetslektor Margrethe Amalie Tresselt ved UiT følger prosjektet og skal forske på hva dette betyr for ungdommen selv.

Margrethe Tresselt
– Jeg syns det er viktig å møte «ekte» ungdom og jeg tar med meg alle disse erfaringene inn i undervisningen min, sier Tresselt. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.07.22 11:13 Oppdatert: 01.07.22 11:23
Bærekraft Samfunn og demokrati Harstad

Ungdommens festspill er en ny satsing under Festspillene i Nord-Norge. Arrangementet er for ungdom mellom 13 og 17 år, og gjennom hele festspilluken har de tilhold i studentpuben Ludo, der det arrangeres konserter og annen moro.

Ungdommens festspill kommer som et resultat av en større ungdomssatsing, der Festspillene i Nord-Norge, mediehuset Harstad tidende, kommunikasjonsbyrået Chili og UiT Norges arktiske universitet i 2020 gikk sammen om en treårig satsing de har kalt funG.

Målet er å engasjere og involvere ungdommen i ulike kulturelle arrangement, for slik å skape økt tilhørighet og bolyst.

Viktig å møte «ekte» ungdom

Margrethe Amalie Tresselt er universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad. Hun er spesielt engasjert i barn og unge, og har vært tilknyttet funG siden oppstarten. Hun vil forske på hva dette betyr for ungdom og lokalsamfunn.

– Jeg syns det er viktig å møte «ekte» ungdom og jeg tar med meg alle disse erfaringene inn i undervisningen min, sier Tresselt.

Gjennom å gi innspill til planer for et ungt festspill og bidra med pedagogisk forståelse har hun kommet tettere på ungdommen som deltar.

– Det har vært gøy å få være med på disse prosessene. Det er superviktig å være ute i praksisfeltet og møte ungdom som allerede engasjerer seg for lokalsamfunnet og tør å prøve noe nytt, sier Tresselt.

Vi vet ikke før vi har spurt

Tresselt mener noe av det viktigste er å lytte til det ungdommen sier.

– Og vi vet ikke hva de mener, før vi faktisk har spurt de, sier Tresselt.

Hun mener det er viktig å klare balansegangen mellom å la ungdommene få reell påvirkning på prosessen og samtidig være en tydelig voksen som veileder. Hun sammenligner det med stillasbygging.

– Det vi ser er at ungdommene trenger tett oppfølging, selv om de gjerne uttrykker noe annet. De har masse tanker og ideer som har stor betydning for festspillenes arrangement og gjennom å legge litt til rette og støtte de der de trenger, så kan vi sammen sørge for at det blir laget gode opplegg, for og av ungdommen selv, sier Tresselt.

I planleggingen av Ungdommens festspill ble ungdommen spurt om hva som skal til for at de vil delta. Handler det om pris? Eller om hva som står på programmet?

– Det vi ser er at selv om pris og innhold betyr en del, så handler det mest om helt enkle ting som «hvem skal jeg gå med?», «hvordan kommer jeg meg dit?» også videre, sier Tresselt.

Hun sier at en del ungdom peker på at sosialisering kan være vanskelig. Hvordan skal de bli kjent med masse nye mennesker på en arena de ikke kjenner? Kan vi hjelpe de med enkle strategier for å kommunisere?

– Ungdommene foreslo at vi kunne lage t-skjorter og annet materiell som kan gi forslag til hva de kan snakke om. Det kan de frivillige ha på seg når de vandrer rundt. I tillegg har vi et eget hyggeteam, som har fått i oppgave å sørge for at alle er med og har det bra, sier Tresselt.

Hun planlegger å gjennomføre en del intervjuer etter festivalen for å kartlegge ungdommens erfaringer. Gjennom å intervjue ungdom fra ungdomsskolen og videregående vil hun kartlegge hva som skal til for at de stiller opp, og hvilke hindringer som eventuelt gjør at de ikke vil.

Tresselt peker på at dette til syvende og sist handler om å legge til rette for gode relasjoner blant ungdommen lokalt, og at dette vil gjøre ungdommen glad i stedet de bor i. Dette virker forebyggende på andre utfordringer og vil føre til økt bolyst.

Ungdommer
Fra venstre: Bjarne, Ingvill og Erle Foto: Tomas Rolland/UiT

Ungdom på begge sider av bordet

Under Ungdommens festspill vrimler det av frivillige ungdom i gule t-skjorter.

– Ungdommens festspill er viktig, for nå får ungdommen en plass å være, uten at foreldrene er med. I stedet for at man sitter hjemme og ser andre har det gøy, så kan man delta, sier Ingvill (14).

– Jeg tenkte det var bra å være med, være en del av noe større. Også får vi flere lokale venner, sier Bjarne (14).

Det var venner som anbefalte han å være med, og siden 2019 har han, sammen med Ingvill, vært en del av ungdomspanelet som gir innspill til funG.

Der har de vært involvert i hvilke artister og aktiviteter som skal stå på programmet.

– Vi har sittet en del på festspillkontoret, så har de som jobber med festspillene for eksempel spurt oss «er dette noe vi burde ha med, som dere ungdommen kanskje vil like?», sier Bjarne.

Og nettopp det at innholdet er tilpasset ungdommen, setter de pris på.

– Vi slipper å gå på barneforestillinger og høre på barnemusikk, det er bra at vi har noe som er mer for vår målgruppe, sier Erle (14).

De er samstemt i at de håper dette fortsetter som et tilbud i årene fremover.

T-skjorte
Bjarne viser frem t-skjortene de har laget. Foto: Tomas Rolland/UiT
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.07.22 11:13 Oppdatert: 01.07.22 11:23
Bærekraft Samfunn og demokrati Harstad
Vi anbefaler