Far og son fekk juristbeviset samtidig

Det er jo litt spesielt å verte juristar samtidig, seier far Fred Erik (62) og son Jone (36). Førre fredag fekk dei begge beviset på at dei no er juristutdanna ved UiT.

Portrett av to menn som held diplom og blome
Son Jone Slettli og far Fred Erik Fredly med bevisa på at dei er ferdigutdanna juristar. Foto: Kjetil Rydland / UiT
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 27.06.22 12:57 Oppdatert: 27.06.22 15:05
Lov og rett Om UiT

– No kjennest det som om ringen er slutta, seier ein glad Fred Erik Fredly. Saman med sonen Jone Slettli kunne han førre fredag ta prodekan for utdanning på det juridiske fakultet i handa og få beviset på at han no er ein ferdigutdanna Master i rettsvitskap.

Gav seg ikkje

Fredly begynte på juss i 2005, men hoppa av etter nokre år. Men etter ein 12 år lang pause tenkte han at no var tida komen for å fullføre.

– Eg har hatt full jobb i Harstad kommune heile tida, og dei har vore ein framifrå arbeidsgjevar som eg ikkje kan få rosa nok. Det same kan eg òg seie om juridisk fakultet på UiT som har vore verkeleg fleksible og som stiller opp for studentane sine, seier Fredly.

Han er allereie utdanna sivilingeniør og har ein master i prosjektleiing, og tenkjer at jussen skal verte nyttig i arbeidet med kontraktsoppfølging av rettleiarar og entreprenørar. Han har òg tatt spesialemne i entrepriserett ved UiO og skreiv master innan rettleiarrett.

Klar for neste kapittel

Famileportett etter seremonien
GODT OPPMØTE: Mange familiemedlemmar var til stade på seremonien. Frå venstre: Vivi-Ann Slettli,Torje Olsen Slettli, Jone Slettli, Fred Erik Fredly, Mathias Fredly Johansen, Arnold Julian Fredly og Randi Beate Fredly. Foto: Kjetil Rydland / UiT

Sonen Jone Slettli har gått eit meir vanleg løp mot juristgraden, men har likevel jobba bortimot 50% heile vegen. Han er i tillegg allereie utdanna som kokk og som næringsmiddelkontrollør, med toårig teknisk fagskule frå Fagskulen i Nord.

– Det er godt å vere ferdig. No kan eg begynne på neste kapittel, seier Slettli.

Slettli har budd i Tromsø undervegs i studia, medan Fredly budde i Harstad, så dei har ikkje sete skulder ved skulder i auditoriet. Men dei har treffst frå tid til anna, og Slettli hadde ein særs god rettleiar anbefalte til faren, og som Fred òg vart godt nøgd med.

Alltid noko ekstra å drive med

Dei to har nok av utdanningar allereie, men dei er på inga måte ferdige. Slettli skal begynne på eit kurs i BIM (som tidlegare heit teknisk teikning og som no er på data), medan Fredly seier han ventar litt før han ser kva som er det neste han skal fordjupe seg i. Men noko vert det.

– Mor mi sa alltid at me burde ta utdanning, men eg tok kanskje litt av, seier han.

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 27.06.22 12:57 Oppdatert: 27.06.22 15:05
Lov og rett Om UiT