Får 10 millioner til tiltak for forskere og studenter berørt av krigen i Ukraina

UiT-styret har gitt rektor Dag Rune Olsen fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner for finansiering av flere tiltakspakker for forskere og studenter berørt av krigen i Ukraina.

Mann på talerstol
Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, kan disponere inntil 10 millioner kroner til UiTs egne tiltakspakker rettet mot forskere og studenter berørt av krigen i Ukraina. Foto: Christian Halvorsen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.06.22 12:45 Oppdatert: 02.06.22 12:42
Om UiT

I alt fire tiltakspakker og støtteordninger i UiT-regi er nå på plass for å supplere de nasjonale støtteordningene på området.

Innholdet i de forskjellige pakkene er tidligere omtalt her. En mer utfyllende gjennomgang av tiltakene finner du her.

I korte trekk omfatter tiltakene

  • støtteordning for ukrainske forskere/universitetsansatte
  • støtteordning for forsker- til forskersamarbeid med russiske forskere
  • støtteordning for utvekslingsstudenter fra Ukraina, Russland og Belarus som var ved UiT da krigen brøt ut
  • støtteordning for gradsstudenter fra Ukraina, Russland og Belarus som avslutter mastergradsstudier ved UiT i 2022

Hovedprinsippet vil være at det er enheter ved UiT (institutter/sentre) som må utforme søknader som så vurderes for støtte på fakultet- og sentralt nivå. Enhetene må gjennom søknaden selv gå god for den faglige forankringen/tilretteleggingen og påta seg ansvaret for oppfølging av ansatte, gjesteforskere og samarbeidspartnere.

Finansieringen av tiltakene må i sin helhet skje innenfor UiTs ramme, og dermed gjennom omdisponering av midler satt av/planlagt til andre formål. Alle midler som i utgangspunktet har vært satt av til samarbeid med russiske universiteter, men som ikke lenger kan benyttes til dette formålet som følge av sanksjoner og stans i institusjonssamarbeid, skal omdisponeres til finansiering av tiltakspakken.

Nå blir enhetene ved UiT bedt om å informere internt om ordningene og å peke ut ansvarlige for søknadsbehandlingen så snart som mulig.

Les også mer på vår Ukraina-side

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.06.22 12:45 Oppdatert: 02.06.22 12:42
Om UiT