Vil ha på plass tiltakspakker for studenter og forskere som er berørt av krigen i Ukraina

Rektor Dag Rune Olsen ønsker å bruke inntil 10 millioner kroner på tiltakspakker for studenter og forskere som er berørt av krigen i Ukraina. UiT-styret skal behandle forslaget på møtet fredag 13. mai.

Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.05.22 09:22 Oppdatert: 09.05.22 10:35
Samfunn og demokrati

I forbindelse med krigen ble det innført en rekke tiltak rettet mot flyktninger som kommer til Norge og med ønsker og mulighet for å studere ved norske læresteder. Det ble fra regjeringens side også innført midlertidige tiltak som gir økonomisk støtte til ukrainske, hviterussiske og russiske studenter som var i Norge da krigen brøt ut – og som i den forbindelse mistet tilgangen til midler fra hjemlandet. 

Støttetiltakene fra sentralt hold ble imidlertid oppfattet som mangelfulle på flere områder. Det er også på den bakgrunn at UiT s rektor nå ønsker å supplere de nasjonale ordningene som er kommet på plass fra regjeringens side. I utgangspunktet ønsker rektor at UiT oppretter fire tiltakspakker eller støtteordninger.  

Les mer om tiltakspakkene her (lenke)

Støtteordning for ukrainske forskere/universitetsansatte 

Her kan det søkes om støtte til tiltak som gjør det mulig for enheter ved UiT å knytte til seg ukrainske universitetsansatte og forskere som kommer til Norge som flyktninger 

Støtteordning for forsker- til forskersamarbeid med russiske forskere 

Her vil det være mulig å søke om støtte til å videreføre og -utvikle etablert samarbeid med russiske forskere, som har forlatt Russland etter invasjonen av Ukraina og ikke lenger er tilknyttet sitt opprinnelige hjemuniversitet. 

Støtteordning for utvekslingsstudenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland som var ved UiT da krigen brøt ut 

Studenter fra disse landene som var på utvekslingsopphold ved UiT i vårsemesteret 2022 kan søke om å få forlenget sitt opphold med ett semester. De som får godkjent forlengelse tildeles stipend i ett semester etter lånekassas satser. 

Støtteordning for gradsstudenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland som avslutter mastergradsstudier ved UiT i 2022 

Studenter fra Ukraina, Hviterussland og Russland som avslutter mastergradstudier ved UiT i 2022, kan søke overgangsstipend som skal benyttes til å utarbeide prosjektsøknader og søknader om fremtidige rekrutteringsstilling ved UiT.  

Finansieringen av tiltakene må skje innenfor UiTs rammer og dermed gjennom omdisponering av midler satt av/planlagt til andre formål. Rektor foreslår at alle midler som i utgangspunktet har vært satt av til samarbeid med russiske universiteter, men som ikke lenger kan benyttes til dette formålet som følge av san

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.05.22 09:22 Oppdatert: 09.05.22 10:35
Samfunn og demokrati
Vi anbefaler