Dagny satte familien i fare for Norge

Hvis framtiden til barna dine står på spill, om du risikerer at de vokser opp under et regime preget av terror og kontroll, hva vil du da være villig til å risikere, for å kjempe imot?

Dagny og søsteren, svarthvitt-bilde
Dagny sammen med søsteren Nelly. Foto: Statsarkivet i Tromsø/ Alle kvinners blad
Portrettbilde av Slettli Hansen, Christel
Slettli Hansen, Christel christel.slettli-hansen@uit.no Rådgiver, utstillinger og formidling
Publisert: 24.05.22 11:51 Oppdatert: 15.03.23 13:40
Historie Om UiT Samfunn og demokrati

For åttebarnsmoren Dagny Loe var svaret alt. Hun og mannen Osvald hjalp partisanene å gjøre motstand under krigen, og satte med det seg selv og hele familien i fare.

Dagny er en av seks personer man kan bli kjent med i Norges arktiske universitetsmuseums nye utstilling Hvem er du når verden brenner?

Portrett av en mann med briller
Stian Bones Foto: Julia Bobina / UiT

– Andre verdenskrig er den endelige målestokken for de valg og prøvelser en sivilbefolkning kan bli utsatt for, og som du som enkeltperson kan tenkes å komme opp i, sier Stian Bones.

Han er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet og en av de faglig ansvarlige for utstillingen.

Andre verdenskrig var den ultimate testen på det sivile samfunnet – og preger oss fortsatt i dag

Gammelt bilde av en dame på fjellet
GRENSELOS: Historien til Anna Pedersdatter, Hamarøy, er en av flere som fortelles via utstillingen "Hvem er du når er verden brenner?" Foto: UiT

Sivile bærer store offer i krig. Slik er det i dag, og slik har det alltid vært. Krigen i Nord-Norge var en total krig, hvor hele samfunnet var involvert. Valgene de stod i kan synes nærmest umulige, og konsekvensene kunne ingen forutsi. På ulike vis var den enkeltes valg likevel med på å styre hvordan krigen utviklet seg.

Utstillingen utfordrer til å reflektere nettopp over hva du selv ville ha gjort i en ekstrem situasjon, hvor alle valg kan få store konsekvenser. I tillegg til å belyse partisanhistorien, dekker utstillingen også temaene tvangsevakuering, jødeforfølgelse, bombingen av Bjerkvik, grenseloshistorien og bygging av fangeleirer.

Portrett av enb kvinne med mørkt hår
Marianne Neerland Soleim Foto: Stig Brøndbo / UiT

– Som historikere blir vi stadig mer opptatt av å fortelle om hverdagslivet under krigen, for der ligger også nøkkelen til å prate om mange av nåtidens store utfordringer. Gjennom de små historiene blir den store historien synligere, sier Marianne Neerland Soleim, som er utstillingens andre fagansvarlige.

Utstilling for alle sanser

De dramatske historiene fortelles i utstillingen gjennom tekst, video, lyd og lys, men også med duft – alt spesialdesignet til utstillingen.

hodetelefoner henger ned fra et tak
ALLE SANSER: Utstillingen kan oppleves både med øyne, ører og nese. Foto: Kjetil Rydland / UiT

– Vi ønsket å lage ei annerledes krigsutstilling, strippet for militære effekter, sier prosjektleder Christel Slettli Hansen.

– Vårt fokus er på de sivile, deres hverdagsliv og de relasjonene som er med å påvirke dem. Det allmenne ved å være et menneske i en vanskelig situasjon kan vi alle identifisere oss med, selv om de færreste av oss, heldigvis, har opplevd krig, sier hun.

Utstillingen åpner lørdag 28. mai ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø. Den er finansiert av Fritt ord, Bergersenstiftelsen, Nordenfjeldske bykredittstiftelse og UiT Norges arktiske universitet.

Hvem er du når verden brenner? er jubileumsutstilling for Norges arktiske universitetsmuseum som er 150 år i år.

Slettli Hansen, Christel christel.slettli-hansen@uit.no Rådgiver, utstillinger og formidling
Publisert: 24.05.22 11:51 Oppdatert: 15.03.23 13:40
Historie Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler