Skal forske på skolefravær

En ny pilotstudie skal prøve ut tiltak for barn og unge som strever med bekymringsfullt skolefravær.

Jente på skolen, tenkende på pulten sin
Hvordan kan man hjelpe barn med problematisk skolefravær? Det skal forskere prøve å finne svar på i pilotstudien Back2School. Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.04.22 15:15 Oppdatert: 04.04.22 15:32
Helse og velferd Pedagogikk

UiT-forskere deltar nå i den nasjonale pilotstudien om skolefravær, Back2School (B2S).

Formålet med Back2School-programmet er å hjelpe barn med problematisk skolefravær tilbake til en regelmessig skolegang, samt å hjelpe barnet til å trives med å gå på skolen. Konkret arbeider de med å redusere barnets unngåelsesatferd i forhold til skolen, samt å øke barnets opplevelse av mestring, trivsel og aktive deltagelse i skolen.

Gruppen ved UiT tilknyttet B2S pilotstudie sammen med team fra Tromsø kommune: Bak fra venstre: Frode Adolfsen (UiT), Rune Solberg (Tromsø kommune), Henriette Kyrrestad (UiT), Theresa Johnsen (Tromsø kommune). foran fra venstre: Henriette Moseng (Tromsø kommune), Toril Sørheim Nilsen (UiT), Marte Rye (RKBU Nord, UiT).
Gruppen ved UiT tilknyttet B2S pilotstudie sammen med team fra Tromsø kommune: Bak fra venstre: Frode Adolfsen (UiT), Rune Solberg (Tromsø kommune), Henriette Kyrrestad (UiT), Theresa Johnsen (Tromsø kommune). foran fra venstre: Henriette Moseng (Tromsø kommune), Toril Sørheim Nilsen (UiT), Marte Rye (RKBU Nord, UiT). Foto: Privat

I den første opplæringen deltar team fra ni kommuner i hele Norge, deriblant Tromsø kommune. Disse teamene skal benytte B2S for å hjelpe barn, ungdom med problematisk skolefravær, deres familier, og skolen.

Skoleåret 2022-23 gjennomfører de en pilotstudie der de samler erfaringer fra dette arbeidet. Målet er etter hvert å teste ut effekten av Back2School-programmet og om dette kan implementers i Norge.

Stor utfordring for mange, særlig etter pandemien

– Problematisk skolefravær er en stor utfordring for mange unge, deres foreldre, skoler og hjelpetjenester. Utfordringene ser ut til å ha økt i løpet av perioden med pandemi. Konsekvensene av langvarig fravær er store. Erfaring og forskning tyder på at intervensjoner må foregå på ulike arenaer for å ha effekt, sier Toril Sørheim Nilsen, førsteamanuensis ved Klinisk barne-og ungdomspsykologi ved UiT. 

 Den nasjonale prosjektgruppen for pilot studien Back 2 School i Norge: Fra venstre: Bente Storm Mowatt-Haugland (UiB), Kristin Gartner Askeland (NORCE), Simon Peter Neumer (RBUP Sør/Øst), Frode Adolfsen (RKBU Nord, UiT), Jo Magne Ingul (RKBU Midt, NTNU), Mikael Thastum (prosjektleder B2S Danmark), Henriette Kyrrestad (RKBU Nord, UiT), Trude Havik (UiS), Toril Sørheim Nilsen (UiT), Marte Rye (RKBU Nord, UiT) ikke tilstede
Den nasjonale prosjektgruppen for pilot studien Back 2 School: Fra venstre: Bente Storm Mowatt-Haugland (UiB), Kristin Gartner Askeland (NORCE), Simon Peter Neumer (RBUP Sør/Øst), Frode Adolfsen (RKBU Nord, UiT), Jo Magne Ingul (RKBU Midt, NTNU), Mikael Thastum (prosjektleder B2S Danmark), Henriette Kyrrestad (RKBU Nord, UiT), Trude Havik (UiS), Toril Sørheim Nilsen (UiT), Marte Rye (RKBU Nord, UiT) ikke tilstede Foto: PrivatMoe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.04.22 15:15 Oppdatert: 04.04.22 15:32
Helse og velferd Pedagogikk
Vi anbefaler