Stor arktisk konferanse på UiT med tusen deltakere fra 50 land. Men Russland mangler

Det er viktigere enn noen gang at samarbeidet fortsetter – det trenger Arktis, mener arrangørene.

Fra øverst til venstre: Jørgen Berge (UiT) Malgorzata Smieszek (UiT) Estelle Coguiec (UiT) Ulrike Grote (UiT) Christina Pedersen (NP) Anne Strøm (NP) Camilla Brekke (UiT) Geir Gotaas (NP)  Sittende i trappa på Fiskerihøgskolen ved UiT.
Arrangementskomitéen er klare for konferanse: Fra v. øverst: Jørgen Berge (UiT) Malgorzata Smieszek (UiT) Estelle Coguiec (UiT) Ulrike Grote (UiT) Christina Pedersen (NP) Anne Strøm (NP) Camilla Brekke (UiT) Geir Gotaas (NP) Foto: Stina Guldbrandsen/UiT Foto: Stina Guldbrandsen/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.03.22 11:00 Oppdatert: 25.03.22 13:53
Arktis Bærekraft Klima Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Kommende uke er Tromsø vertskapsby for en av de viktigste møteplassene for arktisk forskning og forvaltning i verden. Fra 26. mars til 1. april arrangeres Arctic Science Summit Week (ASSW) ved UiT Norges arktiske universitet, med Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd som medarrangører.

Totalt er det registrert over tusen deltakere. 350 kommer fysisk, de resterende deltar digitalt fra 50 land. Men Russland mangler.

Utestenger ikke på grunnlag av nasjonalitet, men hvem man representerer

Konferansen er en møteplass for mange internasjonale komitéer og organisasjoner tilknyttet Arktis, og har mye politisk innhold. Med Russlands invasjon av Ukraina og påfølgende innføring av sanksjoner, valgte arrangørene bak ASSW – i samråd med Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet – å utestenge individer som representerer russiske institusjoner, bedrifter eller organisasjoner fra arrangementet.

Arrangørene understreker at utestengelsen er av personer som representerer russiske offisielle aktører. Det har ikke noe med personens nasjonalitet å gjøre. Det betyr at russere som representerer ikke-russiske institusjoner selvsagt ønskes velkommen som deltagere. På samme måte vil for eksempel en nordmann som jobber for en russisk institusjon utestenges.

Viktigere enn noen gang med samarbeid

Årets ASSW arrangeres slik i et nytt og helt annet samarbeidsklima i Arktis enn tidligere.

Da blir det enda viktigere at resten av det arktiske forskersamfunnet fortsetter og styrker samarbeidet, og at ASSW fungerer som en arena for koordinering og samarbeid mellom de ulike vitenskapelige organisasjonene som er involvert i arktisk forskning, mener arrangørene.

– Den arktiske naturen og endringer i klima og økosystem kjenner ingen grenser, men internasjonalt forskningssamarbeid kan bidra til å finne felles løsninger. I krisetider er slikt lagarbeid særlig viktig, også med tanke å sikre stabilitet i det sirkumpolare Arktis, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

– Arktis er ikke bare et kaldt område lengst i nord. Det som skjer i nord, angår hele verden. Presset på naturen øker. Vi trenger gode system for samarbeid om arktisk forskning, spesielt med tanke på at utfordringene i Arktis krever en helhetlig tilnærming, sier Geir Gotaas, leder for Ny-Ålesundprogrammet ved Norsk Polarinstitutt og nestleder for ASSWs arrangementskomité.

– Så får vi håpe at verden snart blir normal igjen, og at vi etter hvert på nytt kan samarbeide med vår store og viktige nabo i øst, sier Jørgen Berge, professor ved UiT og leder for ASSWs arrangementskomité.

Mer om ASSW: 

  • Arctic Science Summit Week (ASSW) har siden 1999 blitt arrangert årlig i ulike land, i regi av International Arctic Science Committee (IASC). I år har UiT fått vertskapsrollen, med Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd som medarrangører.  
  • Konferansen består stort sett av lukkede møter for de forskjellige organisasjonene og komitéene, unntatt Science Day tirsdag 29. mars, som har åpne foredrag om forskning i Arktis. 
  • – Vi er veldig glade for å inneha vertskapsrollen i 2022 for et så stort og internasjonalt viktig arrangement som Arctic Science SummitWeek. Arrangementet understreker Tromsøs status som arktisk hovedstad og UiTs og Norsk Polarinstitutts arktiske profil og engasjement, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke. 

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.03.22 11:00 Oppdatert: 25.03.22 13:53
Arktis Bærekraft Klima Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler