Fratar Lavrov æresdoktortittel

Et enstemmig universitetsstyre vedtok i et ekstraordinært styremøte i ettermiddag å frata den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov tittelen æresdoktor ved UiT.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov fra et besøk på UiT i fjor høst.
Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov fra et besøk på UiT i fjor høst. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 28.02.22 16:39 Oppdatert: 28.02.22 18:55
Om UiT

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ble i 2011 utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet sammen med Norges daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen var deres arbeid med delelinjen i Barentshavet. 

På grunn av situasjonen i Ukraina har universitetsstyret i dag hatt et ekstraordinært styremøte for å diskutere om æresdoktortittelen til Lavrov skal trekkes tilbake. Et enstemmig styre vedtok følgende: 

1. Den russiske invasjonen av Ukraina er et brudd på folkeretten og et uprovosert angrep på en selvstendig demokratisk stat. På bakgrunn av den russiske utenriksminister Sergej Lavrov sitt medansvar for invasjonen fratar universitetsstyret han tittelen æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet.

2. Universitetsstyret ber om at det til neste ordinære styremøte blir laget et notat som gir styret mulighet til å diskutere retningslinjene for utnevning av æresdoktorer ved UiT.

Kontaktpersoner: 
Marianne E. Johnsen, styreleder, tlf. 936 63 000
Camilla Brekke, prorektor forskning og utvikling, tlf. 915 88 660

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 28.02.22 16:39 Oppdatert: 28.02.22 18:55
Om UiT