Rektor understreket at samarbeidet skal fortsette

UiT skal fortsette samarbeidet med de mange russiske utdanningsinstitusjonene uavhengig av forholdene i Europa. 

Huitfelt utenriksminister rektor Dag ERune Olsen
VÆRSÅGOD: UiT-rektor Dag Rune Olsen ønsket utenriksminister Anniken Huitfeldt velkommen til bords hos Barentssekretariatet. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.02.22 14:45 Oppdatert: 20.03.22 10:40
Arktis Bærekraft Helse og velferd Historie Klima Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Kirkenes

Det slo rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen fast da han fortalte utenriksminister Anniken Huitfeldt om UiTs betydelige samarbeidsprogram med russiske universiteter og høgskoler i Kirkenes i dag. 

Olsen understreket at UiT har vært delaktige i barentssamabeidet siden begynnelsen, da Kirkeneserklæringen ble undertegnet.

– Vi skal, til tross for den situasjonen som er i Europa nå, fortsatt samarbeide og føre videre det vitenskapsdiplomatiet som vi har tatt til orde for. UiTs samarbeid med russiske institusjoner går ennå lenger tilbake i tid, hvis vi ser på medisinerutdanningen som UiT bidro til ved universitetet i Arkhangelsk. Og i dag har vi mer enn 70 større og mindre samarbeidsprosjekter – hvor mer enn halvparten av dem er i nord, sa Dag Rune Olsen.

rektor og utenriksministeren
LYTTER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt lyttet da rektor Dag Rune Olsen slo fast at UiT ikke driver utenrikspolitikk, men vitenskapsdiplomati. Foto: UiT/Magne Kveseth

Han nevnte et forhold som er veldig tydelig også etter pandemien. Sampubliseringen av vitenskaplige artikler hvor UiTs forskere og forskere fra de samarbeidende universitetene i Russland har økt betydelig de siste to årene. 

Det var en rekke organisasjoner som får støtte fra Barentssekretariatet og dermed fra Utenriksdepartementet som presenterte sine prosjekter i kortform for utenriksministeren.

Problematisk agentlovgiving

Journalist Amund Trellevik som representerte nettverket Barents Press International var ikke mye optimist med situasjonen for den frie presse i dagens Russland, blant annet med bakgrunn i den russiske såkalte agentlovgivingen, der enkelt journalister nå kan bli erklært fremmede agenter og i praksis oppleve yrkesforbud.  

– Agentlovgivingen har ikke så langt redusert vårt forskningssamabeid med russiske insitusjoner, men det er forståelig at andre er bekymret over sentralstyring og et forslag om at alle samarbeidsavtaler skal godkjennes sentralt i Moskva. Det som står fast hos oss i UiT, er at samarbeidet mellom de akademiske organisasjonene er viktig, tross det som skjer, ellers rundt oss, sa rektor Dag Rune Olsen. 

Skal ikke ramme folk

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttrykte bekymring over en sterkere sentral kontroll og hvor samabeider på flere områder i samfunnslivet kan bli hindret av agentlovene. Huitfeldt understreket betydningen av det arbeidet som Barentssekretariatet gjør for å sikre et mer åpent russisk naboland. 

Under åpningen av Kirkenskonferansen, slo utenriksministeren fast at det Norge nå protesterer mot, er ikke folk til folk-samarbeidet i nord, men det hun karakteriserte som uakseptable forhold i en nabokonflikt i Europa. 

For at det ikke skulle herske noen tvil om det vennskapelige samarbeidet landene mellom knyttet til høgere utdanning, fikk UiTs ledelse også tid til et besøk ved Russlands generalkonsulat i Kirkenes mellom alle andre møter. 

Konsulatet Bente og Dag Rune
INTERESSERTE: Rektor Dag Rune Olsen og viserektor Bente Haug besøkte i formiddag det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, der de fikk mange spørsmål om de ulike universitet og forskningsinstitusjoner som UiT samarbeider med. Foto: Magne Kveseth
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.02.22 14:45 Oppdatert: 20.03.22 10:40
Arktis Bærekraft Helse og velferd Historie Klima Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk Kirkenes
Vi anbefaler